Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: sobota, 25 maja 2019 r. Do końca roku szkolnego: 28 dni.
W związku z pismem MEN z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art.68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2018 r. poz. 996), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy "anonimową skrzynkę na sygnały".

Koło historyczne w szkole podstawowej

działalność w roku szkolnym 2009/2010

 

***   ***   ***

 

WYCIECZKA  nr 1 

 

Wycieczka odbyła się jesienią 2009 roku. Podstawowym celem wycieczki było poznanie zabytków najbliższej okolicy.

 Pierwszym punktem było zwiedzanie muzeum w Rawie Mazowieckiej. Pracownica muzeum w oparciu o prezentowane eksponaty przybliżyła dzieciom wiedzę o folklorze ziemi rawskiej i łowickiej.

W Rawie Mazowieckiej dzieci zwiedziły także zamek książąt mazowieckich. Przewodnik opowiedział im szczegółowo historię zamku. Do kogo należał i czemu służył na przestrzeni dziejów.

Następnie członkowie koła odwiedzili XVI - wieczny kościółek drewniany w Boguszycach p.w. Św. Stanisława. Podziwiali wnętrze kościoła. Największe wrażenie zrobiły na nich liczne polichromie, kasetony wypełnione dekoracją roślinną. Miejscowy proboszcz przedstawił im postać fundatora Wojciecha Bogusławskiego herbu „Rawicz” i opowiedział im historię kościoła.

W Tomaszowie Mazowieckim zjedli posiłek.

Po południu przybyli do Inowłodza gdzie podziwiali jeden z najstarszych zabytków w Polsce, XIII – wieczny kościół o charakterze obronnym. Zwiedzili wnętrze kościoła i weszli na wieżę. Przy pomocy nauczyciela wskazywali charakterystyczne cechy budowli romańskich. Przeczytali napisy traktujące o powstaniu kościoła. Prowadzący zajęcia poszerzył te wiadomości o szczegółowe informacje dotyczące historii powstania kościoła i fundatora kościoła Władysława Hermana.

Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie ruin zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu. Dzieci zobaczyły resztki budowli średniowiecznej z piaskowca. Dostały zadanie domowe (dla czterech grup), aby zebrać jak najwięcej informacji o tym obiekcie i zaprezentować je na zajęciach. Zadanie wykonały wzorowo.

 

Więcej zdjęć z wycieczki w Galerii.

 

***   ***   ***

 

WYCIECZKA nr 2    

 

Wycieczka odbyła się wiosną 2010 r. Zasadniczym celem wycieczki było poznanie zabytków regionu Mazowsze. 

 

SROMÓW

W Sromowie znajduje się muzeum sztuki ludowej. Dzieci podziwiały setki ręcznie rzeźbionych figurek, ruchome sceny przedstawiające życie codzienne mieszkańców łowickiej wsi, stroje, bryczki, wozy konne, narzędzia rolnicze i wiele innych ciekawych zabytków. Z zainteresowaniem słuchały przewodnika, który opowiadał im o życiu mieszkańców dawnej wsi.

ŁOWICZ

W muzeum w Łowiczu uczniowie zobaczyli wiele ciekawych eksponatów; meble z mieszkań mieszczan i mieszkańców wsi, stroje łowickie z różnych okresów, przedmioty codziennego użytku, narzędzia rolnicze itp. Uwagę wszystkich zwrócił marmurowy stół służący do odróżniania złota od innych metali. Następnie zwiedzali miasto. Od przewodnika dowiedzieli się wiele o historii Łowicza i jego najbliższych okolic. Odwiedzili katedrę łowicką, poznali jej historię i podziwiali jej piękno.

 RELAKS

W chwili przerwy był czas na zjedzenie lodów i zrobienie sobie zdjęcia w stroju łowickim.

 

SKANSEN W MAURZYCACH

W Murzycach uczestnicy koła zobaczyliśmy wspaniały skansen. Szereg chat wiejskich z przeszłości w pełni wyposażonych. Budynki gospodarcze i całe zagrody. Dzięki temu łatwiej mogli sobie wyobrazić życie naszych przodków. W wiosce znajduje się także kościół drewniany, wiatrak, remiza strażacka z wozami z różnych okresów. Na uwagę zasługuje także szkoła, która mieściła się w zwykłej wiejskiej chacie. Można było w niej zobaczyć dawną salę lekcyjną oraz jednoizbowe mieszkanie nauczyciela.

 

W ŁOWICZU dzieci zjadły obiad.

 

NIEBORÓW - ARKADIA 

 W Nieborowie zwiedzali pałac magnacki. Zachwyciło ich bogate wyposażenie tej okazałej budowli. Podziwiali wyposażenie: meble, ściany obite złoconą materią, dywany, bibliotekę, szereg rzeźb, obrazów itp. Wspaniały był także park otaczający pałac. Arkadia to miejsce wypoczynku właścicieli Nieborowa. Zobaczyli tam różne obiekty budowane na wzór starożytny wyłącznie w celach ozdobnych. Piękny park zrobił na nich olbrzymie wrażenie. Z ciekawością słuchali przewodnika, który opowiadał im o historii i mieszkańcach pałacu w Nieborowie i parku w Arkadii. Był także czas na kupienie pamiątek.

 

Więcej zdjęć z wycieczki w Galerii.

 

***   ***   ***

Opiekunem koła historycznego
w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół
w Sadkowicach jest pan Andrzej Kieszek.

 

   

autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2010-09-13 18:55:20

Koło historyczne w gimnazjum

działalność w roku szkolnym 2009/2010

 

***   ***   ***

 „Cudze chwalicie, swego nie znacie”…

 
  W październiku 2009 roku koła historyczne z Lubani i Sadkowic wyjechały na wycieczkę na trasie Sadkowice - Rawa Mazowiecka - Nowe Miasto nad Pilicą. Celem wycieczki było zachęcenie młodzieży do poznawania historii pobliskich miast i miejscowości. Pierwszym etapem zwiedzania było miasto powiatowe Rawa Mazowiecka. W Muzeum Ziemi Rawskiej młodzież miała okazję zobaczyć ekspozycję tradycyjnej izby chłopskiej z regionu i salon szlachecki. Kolejnym punktem wycieczki był rawski Zamek Książąt Mazowieckich. Przewodnik wzbudził duże zainteresowanie, wśród uczestników, legendą związaną z tym miejscem. Następnym etapem było zwiedzanie Kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa z II połowy XVI wieku w Boguszycach, gdzie młodzież zachwycała się niezwykle interesującymi malowidłami znajdującymi się na ścianach wewnątrz kościoła. Ostatnim punktem wycieczki był Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą.

***    ***    ***

Wycieczki rowerowe po gminie Sadkowice

 

  

                       Kapliczka w Bujałach                                        Park dworski w Bujałach

         Park dworski w Paprotni

 

***   ***   ***

 

NA SZLAKU ZIEMI ŁOWICKIEJ

 

W dniu 23.06.2010r. uczniowie Zespołu Szkół w Sadkowicach wraz ze swoimi kolegami i koleżankami ze szkoły w Lubani, uczestniczyli w wycieczce na trasie Nieborów, Arkadia, Łowicz, Maurzyce, Sromów. Głównym celem wycieczki, jaki postawili sobie jej uczestnicy, było poznanie historii ziemi łowickiej oraz jej cennych zabytków. Wycieczkę rozpoczęto od Nieborowa, który słynie przede wszystkim z przepięknego barokowego pałacu, wzniesionego w końcu XVII wieku dla prymasa Michała Radziejowskiego. Pałac otoczony jest rozległym barokowym parkiem utrzymanym w stylu francuskim. Jednym z najświetniejszych właścicieli Nieborowa był Michał Hieronim Radziwiłł, który zgromadził w pałacu liczne dzieła sztuki i utworzył bogatą w zbiory bibliotekę. Jego żona, Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa, założyła w  położonej nieopodal Arkadii słynny park romantyczny w stylu angielskim. W parku tym, wśród zieleni, do dziś wznoszą się Świątynia Diany, Domek Gotycki i Akwedukt oraz inne zabytkowe budowle. Ostatnim właścicielem Nieborowa był Janusz Radziwiłł. W 1945 roku pałac włączono do Muzeum NarodowegoŁowicz, którego historia sięga XII stulecia, był bardzo ważnym ośrodkiem politycznym, religijnym, kulturalnym i handlowym na terenie Rzeczypospolitej. W okresie bezkrólewia pełnił funkcję „drugiej stolicy” Polski. Na łowickim Starym Rynku wznosi się przepiękna renesansowo-barokowa Bazylika katedralna, w podziemiach której spoczywa dwunastu prymasów Polski. W budynku dawnego seminarium swoją siedzibę znalazło Muzeum Łowickie, w którym prezentowana jest historia miasta i regionu, ceramika artystyczna i etnografia Księstwa Łowickiego. Niezwykłe zainteresowanie wśród uczestników wycieczki wzbudził Skansen w Maurzycach, gromadzący zabytki architektury wiejskiej z terenu dawnego Księstwa Łowickiego. Na terenie skansenu można zorganizować pokaz wesela łowickiego, a w okresie od maja do września czynna jest karczma oferująca m.in. potrawy regionalne. Nieopodal Łowicza, we wsi Sromów, uczniowie odwiedzili  niezwykłe miejsce, jest nim Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich. Założycielem muzeum był nieżyjący już Julian Brzozowski. Obecnie jego dzieło kontynuowane jest przez dzieci i wnuki. W muzeum obejrzeć można ponad sześćset drewnianych figur, z których czterysta to figury ruchome. Figury łączą się ze sobą w piękne sceny, np. wesele łowickie, procesję Bożego Ciała. W muzeum gromadzone są również meble, sanie, wozy i inne niezwykłe przedmioty. Godny podziwu jest fakt, że to niezmiernie ciekawe miejsce utrzymywane jest tylko z funduszy rodzinnych.

 

***   ***   ***

Makieta kościoła w Lewinie

przygotowana przez członków koła historycznego w gimnazjum

 

  

  

 

***   ***   ***

Opiekunem koła historycznego
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Sadkowicach
jest pan Radosław Kowalczyk.

 

autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2010-09-13 17:19:53

Wycieczka gimnazjalistów
do stolicy
19.06.2010 r.

Dnia 19 czerwca 2010 r. 38 uczniów naszego gimnazjum uczestniczyło w wycieczce do Warszawy. Celem wyjazdu było zwiedzanie zabytków stolicy i poznanie funkcjonowania wielkiego miasta. 

Pierwszym etapem było zwiedzanie Pałacu w Wilanowie. Uczniowie  podziwiali barokowy obiekt wzniesiony dla Króla Jana III Sobieskiego, który przetrwał czasy zaborów, wojen i okupacji, zachowując swoje walory historyczne i artystyczne. Należy on do najważniejszych zabytków polskiej kultury narodowej i  jest obecnie miejscem wydarzeń kulturalnych, koncertów i spotkań.

Następnym etapem było zwiedzanie Zamku Królewskiego. Młodzież była pod wrażeniem przepięknych zamkowych komnat i portretów sławnych Polaków oraz obrazów przedstawiających wydarzenia z historii naszego kraju. Obecnie stanowi on pomnik historii i kultury narodowej oraz pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne.

Kolejnym punktem wycieczki był spacer po Starówce i Krakowskim Przedmieściu. Przewodnik zaciekawił uczniów burzliwą historią stolicy, a oni z  zainteresowaniem słuchali i zadawali wiele pytań. Wędrując ulicami Warszawy młodzież zobaczyła również: Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza, Plac Piłsudzkiego, Park Saski i Pałac Kultury.

Kulminacją wyjazdu do stolicy było obejrzenie spektaklu muzycznego w Teatrze Roma pt.: ,, Zabawki Pana Boga’’. Sztuka bardzo się wszystkim podobała, tym bardziej, że główne role grali aktorzy znani dotychczas uczniom tylko z telewizji. Byli to: Joanna Trzepiecińska i Paweł Sadowski. Artyści potraktowali gimnazjalistów serdecznie i z przyjemnością rozdawali autografy.

   

autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2010-09-13 16:34:51


Ogłaszamy nabór na wycieczkę edukacyjno krajoznawcząGmina Sadkowice, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „DUŻO WIEM – WIĘCEJ MOGĘ – ŚWIADOMY WYBÓR DROGI EDUKACYJNO – ZAWODOWEJ”, zaprasza do udziału w wycieczce edukacyjno krajoznawczej na trasie Sadkowice –– Ogrodzieniec – Ojców – Wadowice – Oświęcim – Sadkowice dla uczniów klas I - III szkół gimnazjalnych z terenu gminy Sadkowice

   1. Wycieczka odbędzie  się 4-5 września 2010 r.
   2. Podczas wycieczki opiekę nad uczniami będą sprawować nauczyciele z naszej szkoły
   3. Udział w wycieczce jest nieodpłatny
   4. W ramach wycieczki zapewniamy

    * Przewóz uczestników wycieczki na trasie Sadkowice –– Ogrodzieniec – Ojców – Wadowice – Oświęcim – Sadkowice
    * Ubezpieczenie
    *   Posiłki i nocleg
    * Bilety wstępu oraz wynagrodzenie przewodnika na całej trasie wycieczki z uwzględnieniem w szczególności zwiedzania: ruin zamku w Ogrodzieńcu, Jaskini Łokietka, Doliny Prądnika, Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach, Muzeum Auschwizt- Birkenau w Oświęcimiu


Zapisy u Pani Ewy Kępki

do 1 września 2010 r.

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2010-08-30 16:27:59

Ogłaszamy nabór na wycieczkę edukacyjno krajoznawczą

Gmina Sadkowice, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „DUŻO WIEM – WIĘCEJ MOGĘ – ŚWIADOMY WYBÓR DROGI EDUKACYJNO – ZAWODOWEJ”, zaprasza do udziału w wycieczce edukacyjno krajoznawczej na trasie Sadkowice –Tum (Kolegiata obronna) – Łęczyca (Zamek) – Uniejów (termy) - Sadkowice dla uczniów klas I - II w roku szkolny 2009/2010 szkół gimnazjalnych z terenu gminy Sadkowice
  1. Wycieczka odbędzie się 21 lub 22 sierpnia  2010 r.
  2. Podczas wycieczki opiekę nad uczniami będą sprawować nauczyciele z naszej szkoły
  3. Udział w wycieczce jest nieodpłatny
  4. W ramach wycieczki zapewniamy:
  • - Przewóz uczestników wycieczki na trasie Sadkowice – Tum – Łęczyca -Uniejów - Sadkowice
  • - Ubezpieczenie
  • - Obiad + suchy prowiant (2 bułki z wędliną + soczek)
  • - Bilety wstępu: do Muzeum w Łęczycy (zwiedzanie zamku w Łęczycy i wstęp na XII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ RYCERSKI na Zamku Królewskim w Łęczycy)
  • - Bilety wstępu na basen w Uniejowie (Termy Uniejów)
  • - Wynagrodzenie przewodnika w Łęczycy i Tumie

 

Zapisy do 24 lipca 2010 r.: osobiście w sekretariacie szkoły, telefonicznie pod numerem 604 179 346 (Janina Walas), e-mailem zs.sadkowice@op.pl lub wielgust1@wp.pl.

 Spotkanie organizacyjne uczestników wycieczki

17 sierpnia 2010 r. o godzinie 11.00 w ZS w Sadkowicach

 

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2010-07-07 12:37:37
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Copyright © 2009 - 2015 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.