Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: sobota, 25 maja 2019 r. Do końca roku szkolnego: 28 dni.
W związku z pismem MEN z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art.68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2018 r. poz. 996), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy "anonimową skrzynkę na sygnały".

http://www.kapitalludzki.gov.pl/ http://www.efs.gov.pl

Zadbaj o swoja przyszłość już dziś!
Gmina Sadkowice realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
pod tytułem:
 „Dużo wiem – więcej mogę –świadomy wybór
 drogi edukacyjno - zawodowej”
W projekcie mogą wziąć udział uczniowie Szkół Gimnazjalnych z Gminy Sadkowice.
Celem projektu jest:
§         zwiększenie szans edukacyjnych
§         zwiększenie dostępu do edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej
§         poprawa wyników z egzaminu gimnazjalnego,
§         podniesienie poziomu nauczania
W ramach projektu oferujemy:
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemia.
Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego, matematyki, fizyki, biologii, geografii, chemii, j. rosyjskiego
Koła zainteresowań: teatralno - artystyczne, historyczne, szachowe, informatyczno - multimedialne, języka angielskiego, plastyczno - techniczne
Wycieczki edukacyjno – krajoznawcze
Szkolny ośrodek kariery
 
Zapisy:
Zespół Szkół w Lubani
Zespól Szkół w Sadkowicach
 
Termin przyjmowania zgłoszeń:
koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze - 18 wrzesień 2009 r.
zajęcia przygotowujące do egzaminu – 25 wrzesień 2009 r.
wycieczki edukacyjno – krajoznawcze – informacje o rekrutacji zostaną podane na miesiąc przed planowanym wyjazdem
 
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne
 
Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie mają zapewnione:
podręczniki i ćwiczenia, materiały papierniczo – biurowe, posiłek w trakcie zajęć, dowóz po zajęciach do domu.
Zapraszamy!
http://lodzkie.pl http://www.gminasadkowice.pl
Realizator projektu

 

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2009-09-14 13:20:38

http://www.kapitalludzki.gov.pl/ http://www.efs.gov.pl

Zadbaj o swoja przyszłość już dziś!
Gmina Sadkowice realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
pod tytułem:
 „Wiedza – szansą na lepszą przyszłość”
W projekcie mogą wziąć udział uczniowie Szkół Podstawowych z Gminy Sadkowice.
Celem projektu jest:
§         zwiększenie dostępu do edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej,
§         poprawa wyników ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej,
§         podniesienie wyników w nauce
W ramach projektu oferujemy:
Dla klas I - III
Zajęcia wyrównawcze:czytanie ze zrozumieniem, zajęcia grafomotoryczne, ortograficzno –gramatyczne, matematyczno – przyrodnicze
Wycieczki edukacyjno - krajoznawcze
Dla klas IV - VI
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, zajęcia grafomotoryczne
Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu z języka polskiego, matematyki, przyrody
Koła zainteresowań: artystyczne, historyczne, szachowe, informatyczne, języka angielskiego
Wycieczki edukacyjno - krajoznawcze
 
Zapisy:
Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie
Szkoła Podstawowa w Trębaczewie
Zespół Szkół w Lubani
Zespól Szkół w Sadkowicach
 
Termin przyjmowania zgłoszeń:
koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze - 18 wrzesień 2009 r.
zajęcia przygotowujące do sprawdzianu – 25 wrzesień 2009 r.
wycieczki edukacyjno – krajoznawcze – informacje o rekrutacji zostaną podane na miesiąc przed planowanym wyjazdem
 
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne
 
Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie mają zapewnione:
podręczniki i ćwiczenia, materiały papierniczo – biurowe, posiłek w trakcie zajęć, dowóz po zajęciach do domu.
Zapraszamy!
http://lodzkie.pl http://www.gminasadkowice.pl
Realizator projektu

 

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2009-09-14 13:21:17
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Copyright © 2009 - 2015 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.