Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: poniedziałek, 14 czerwca 2021 r. Do końca roku szkolnego: 12 dni.
Laureaci konkursu do Sejmu Dzieci i Młodzieży RP: W. Kaczuba, M. Rzeźnicka, D. Idzikowska, M. Pluta,M. Marciniak, J. Kowalczyk, M. Kłos, A. Wojtyniak. Gratulujemy!

Ślubowanie klasy I Szkoły Podstawowej- 15.10.2015r.

15 października 2015 roku to szczególny dzień dla dzieci z klas pierwszych szkoły podstawowej, czyli uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia. Po występie dzieci dyrektor Pan Marek Lewandowski dokonał aktu pasowania na ucznia. Po ślubowaniu dyrektor  w swoim przemówieniu wskazał drogę na jaką wkroczyli uczniowie, drogę nauki, dorastania i wychowania, którą im pomogą przebyć wychowawcy i nauczyciele. Życzył dzieciom dużo radości i sukcesów na tej drodze. Dzieci z kolei obiecywały, że będą grzeczne, będą się uczyły i słuchały nauczycieli. Potem każde dziecko zostało pasowane na ucznia i otrzymało pamiątki ufundowane przez Wójta Gminy Sadkowice panią Karolinę Kowalską i Dyrektora Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej Oddział w Sadkowicach- Panią Urszulę Wieczorek. Wszyscy uczniowie byli zachwyceni prezentami. Po oficjalnej uroczystości odbył się poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszaków, którzy licznie uczestniczyli w uroczystości. Nad całością  czuwały wychowawczynie - Pani Beata Korzycka,  Pani Wiesława Przybyłkiewicz oraz Pani Magdalena Żukowska.

Opracowała: Karolina Jaźwiec


autor informacji: Karolina Jaźwiec
data publikacji: 2015-10-15 15:47:51

Dzień Edukacji Narodowej 2015

i Ślubowanie klasy I gimnazjum

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej połączony był w naszej szkole z przyjęciem pierwszoklasistów w brać uczniowską Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Sadkowicach. Uroczystą oprawę święta podkreślały poczty sztandarowe oraz obecność zaproszonych gości. Uczniowie wypowiedzieli słowa ślubowania i zostali powitani przez dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach pana Marka Lewandowskiego jako kolejny rocznik pierwszaków w progach gimnazjum.

Święto Edukacji było okazją do podziękowań i złożenia życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół w Sadkowicach. Głos zabrała również obecna na uroczystości Wójt Gminy Sadkowice pani Karolina Kowalska, która doceniła szczególne zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach pana Marka Lewandowskiego, wicedyrektor pani Teresy Wielgus.

Podziękowania gronu pedagogicznemu oraz pracownikom niepedagogicznym za trud wychowania i edukacji złożyły na ręce dyrektora szkoły przedstawicielki Rady Rodziców pani Anna Czerwińska i pani Magdalena Sobczak. Zwieńczeniem dnia był poczęstunek zorganizowany przez rodziców.

 

Opracowała: Karolina Jaźwiec

 

autor informacji: Karolina Jaźwiec
data publikacji: 2015-10-15 15:13:34

Filmy na Konkurs pt. Książki naszych marzeń - II edycja

Scenariusz: Renata Ekiel, Beata Szymczyk
W filmie wystąpiły uczennice klas VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach oraz nauczycielki Beata Szymczyk i Renata Ekiel.

  

Wykonał: Mateusz Biskupiak
Wystąpili: Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sadkowicach

autor informacji: Tomasz Żaczkiewicz
data publikacji: 2015-10-13 14:17:31

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych z całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Pomysłodawcą i inicjatorem Światowych Dni Młodzieży jest święty Jan Paweł II. W czasie pontyfikatu Jana Pawła II odbyło się osiem dużych spotkań papieża z młodzieżą całego świata. Po jego śmierci kontynuatorami dialogu Kościoła z młodymi stali się jego kolejni następcy: papież Benedykt XVI( przewodniczył trzem takim spotkaniom) oraz papież Franciszek. W lipcu 2013 r. spotkał się z młodzieżą całego świata w Rio de Janeiro oraz zapowiedział, że następne międzynarodowe spotkanie odbędzie się w Krakowie w dniach 26-31 lipca 2016 r. Spotkaniom młodych towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II : Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nie tylko są z młodymi podczas samych Światowych Dni Młodzieży, ale wędrują non-stop po świecie gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r. , rozpoczęło się pielgrzymowanie tych znaków po polskiej ziemi. W rejonie rawskim naszej Łowickiej Diecezji symbole te zagoszczą 29 września 2015 r. Społeczność uczniowska Zespołu Szkół w Sadkowicach aktywnie włączyła się w przygotowania. Ich działaniu przyświeca hasło „ Z Rio przez Sadkowice do Krakowa”. Nauczyciele , katecheci i wychowawcy przeprowadzili z uczniami pogadanki wprowadzając ich w temat Światowych Dni Młodzieży. Bohaterowie filmu „ Cyrenejczycy” dali świadectwo radości płynącej z pielgrzymowania z krzyżem. W salach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych zabrzmiał hymn Światowych Dni Młodzieży 2016 oraz pieśni oazowe tj. „ Barka”, „ Abba Ojcze”, „ Wiele jest serc” . W czwartek 17.09.2015 r. 140 uczniów naszej szkoły wzięło udział w pielgrzymce do Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczukach, podczas której otwierali swe serca na drugiego człowieka, wielbili Boga modlitwą oraz śpiewem ponosząc trud wędrówki. Na terenie szkoły wykonano dekorację z myślą o przyjęciu miniatur symboli Światowych Dni Młodzieży jakie miało miejsce w niedzielę 20.09.2015 r. Podczas uroczystej mszy świętej którą uświetniła procesja z darami, poczty sztandarowe szkoły podstawowej i gimnazjum oraz obecność ambasadorów reprezentujących naszą parafię w Diecezji Łowickiej ksiądz celebrujący mszę przekazał miniatury symboli Światowych Dni Młodzieży na ręce dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach p. Marka Lewandowskiego. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu Światowych Dni Młodzieży 2016 pod kierunkiem pana Jacka Woźniaka z udziałem wszystkich obecnych wyruszyła procesja w kierunku szkoły. Z pieśnią i modlitwą, którą poprowadziła p. Maria Wiśniewska wśród powiewających w słońcu flag Światowych Dni Młodzieży rozpoczęła się peregrynacja symboli. Cyrenejczykami w tej podniosłej dla naszej społeczności szkolnej chwili stali się: dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach p. Marek Lewandowski, wicedyrektor ZS p. Teresa Wielgus, katechetka pracująca z młodzieżą gimnazjalną p. Barbara Machałowska, przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Czerwińska, uczniowie naszej szkoły: Weronika Albrecht, Weronika Kowalczyk oraz ambasadorzy: Agnieszka Kępka i Damian Grochal. Licznie przybyli rodzice, dzieci i młodzież byli pielgrzymami, których łączyło jedno przesłanie, które Jan Paweł II skierował w 1984 r. do młodzieży „ Nieście ten krzyż w świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie”. Kiedy już znaki te zagościły w budynku szkoły – ambasadorzy poprowadzili modlitwę w intencji całej społeczności szkolnej, młodzieży polskiej oraz ludzi młodych całego świata o dobre przygotowanie się na spotkanie z papieżem Franciszkiem w Krakowie, a wcześniej do włączenia się w adorację symboli Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji.
Wspólnie odśpiewana „Barka” - ulubiona pieśń oazowa świętego Jana Pawła II – pomysłodawcy Światowych Dni Młodzieży zakończyła pierwszy etap przygotowań młodzieży Zespołu Szkół w Sadkowicach do obchodów Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Wszystkich uczestników uroczystości zapoznano z programem peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży po Diecezji Łowickiej, udostępniono materiały promocyjne oraz zaproszono do udziału.

Organizatorzy dziękują wszystkim za udział w uroczystościach.

Opracowała: Halina Tokarska

 


autor informacji: Karolina Jaźwiec
data publikacji: 2015-09-28 17:49:11

Pielgrzymka piesza do Sanktuarium

do Szczuk

W dniu 17 września 2015r. odbyła się piesza pielgrzymka do Sanktuarium św. Maksymiliana Kolbego, której organizatorami byli pani Maria Wiśniewska i pan Andrzej Kieszek. W pielgrzymce uczestniczyli uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i wszystkich klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Sadkowicach.
Do Szczuk dotarli także uczniowie z Lubani, Trębaczewa, Kłopoczyna, Starej Wsi i Chodnowa. Uroczystą Mszę Świętą celebrowali czterej księża: ksiądz Jarosław Orliński z parafii Lubania, ksiądz Zdzisław Madzio z parafii Szczuki, ksiądz Cyprian Lewandowski z parafii w Lewinie, oraz ojciec pasjonista Piotr Sułkowski.
W czasie Mszy Świętej pielgrzymi dowiedzieli się bardzo dużo o życiu św. Maksymiliana Kolbego, a także o relikwiach spoczywających w szczuckiej świątyni. Wykazali się wspaniałymi umiejętnościami wokalnymi śpiewając wiele pieśni.
Po uroczystej mszy dzieci skorzystały ze słodkiego poczęstunku, a następnie zwiedzały teren Sanktuarium: drogę krzyżową, golgotę itp. Zrobiły także zakupy w przykościelnym sklepie z pamiątkami.

Opracował: Andrzej Kieszek

 


autor informacji: Karolina Jaźwiec
data publikacji: 2015-09-28 16:01:37
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
Copyright © 2009 - 2020 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.