Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: sobota, 20 kwietnia 2024 r. Do końca roku szkolnego: 63 dni.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sadkowicach już od wielu lat kształcą młode pokolenia. Progi tych szkół przekroczyły setki dzieci podążając ku wiedzy. Uczniowie mogli zawsze liczyć na pomoc i wsparcie ze strony dyrekcji, nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkoły. Szkoła Podstawowa  mieści się w budynku wybudowanym w latach 70-tych XX wieku. W latach 80-tych dobudowano salę gimnastyczną oraz kilka pomieszczeń. Szkoła Podstawowa od lat słynie z licznych osiągnięć sportowych. Na terenie naszej placówki odbywają się zawody gminne i powiatowe pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego. Dzieci uczęszczające do klas I - III biorą udział w różnego rodzaju konkursach, zabawach organizowanych na terenie szkoły i poza nią. Gimnazjum powstało na mocy uchwały Rady Gminy Z dnia 15 marca.1999 r. Pierwszym dyrektorem Gimnazjum był Pan Andrzej Kania. Pierwsza inauguracja roku szkolnego odbyła się 1 września 1999 r. Od początku swego istnienia Gimnazjum w Sadkowicach aktywnie uczestniczy w życiu gminy, powiatu i regionu. Na mocy Uchwały Rady Gminy Sadkowice z dnia 2 sierpnia 2005 r. Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Sadkowicach połączono w Zespół Szkół. Dyrektorem Zespołu została Pani Joanna Urbańska. Nowa Dyrekcja dokonała licznych zmian dotyczących zarówno zajęć edukacyjnych, jak i modernizacji budynku szkoły. Renowacji uległy łazienki oraz instalacja grzewcza, wprowadzony został punktowy system oceniania zachowania. Do dyspozycji uczniów jest także pedagog szkoły, rzecznik praw ucznia. Od 18 maja 2007 r. Szkoła Podstawowa nosi imię Janusza Korczaka, a Gimnazjum imię Jana Pawła II. We wrześniu 2007 roku w skład zespołu weszło przedszkole. Zespół Szkól w Sadkowicach ciągle się rozwija wykonywane są prace renowacyjne w starym budynku, poszerzamy ofertę edukacyjną dla uczniów, doskonalimy kadrę pedagogiczną.

Po odejściu do Kuratorium Oświaty w Łodzi, Delagatura w Skierniewicach pani Joanny Urbańskiej  w dniu 2 stycznia 2008 roku nowym dyrektorem Zespołu Szkół w Sadkowicach został - Pan  Marek Lewandowski. W porozumieniu z organem prowadzącym przystąpił on do remontu budynku szkoły podstawowej. W pierwszej kolejności budynek uzykał nowe pokrycie dachowe, następnie została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. W 2010 roku przeprowadzono gruntowny remont I piętra oraz jednej sali na parterze i łazienek, została doprowadzona ciepła woda. W latach 2009 -2011 szkoła realizowała projekty unijne dla szkoły podstawowej i dla gimnazjum. W ramach tych projektów dzieci uczestniczyły w różnych zajęciach pozalekcyjnych oraz wyjeżdzały na wycieczki. W swoich działaniach pan dyrektor nie zapomniał o dzieciach z przedszkola. Przy szkole powstał profesjonalny plac zabaw. Środki finansowe na ten cel pochodziły głównie od sponsorów. Klasopracownie zostały wyposażone w nowy sprzęt. Oprócz telewizorów i magnetowidów staraniem dyrektora Lewandowskiego, a przy udziale sponsorów zostały zakupione trzy tablice interaktywne. Sale lekcyjne systematycznie zostały wyposażone w nowe ławki, krzesła i szafki. W 2012 roku wykonano odwodnienie terenu przed szkołą. W 2014 roku ze środków pochodzący z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w szkole powstała pierwsza w Gminie Sadkowice eko - pracownia. Rok 2015 to rok dużych inwestycji w Zespole Szkół w Sadkowicach: przed szkołą położono kostkę,  sala gimnastyczna przeszła generalny remont oraz odnowiono trzy sale lekcyjne. Jedna z tych sal została przeznaczona na salę integracji sensorycznej.W czasie wakcji 2016 roku generalny remont przeszła stołówka szkolna - wymieniono instalację elektryczną, pomalowano ściany oraz została położona nowa wykładzina na podłodze. Instalacja elektryczna została również wymieniona na parterze, a ciągi komunikacyjne pomalowane. Sala nr 20 na I piętrze też została odnowiona wraz z wymianą podłogi na nową. Tuż po wakacajach powstała druga eko - pracownia ze srodków WFOŚ w Łodzi. Inwestycje 2017 r.: Ogrodzenie terenu szkoły od strony wschodniej ( 200 m) oraz zakupiono dwa monitory interaktywne w ramach programu ,,Cyfrowa szkoła".  W czerwcu 2018 roku został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach. Dyrektorem ponownie został  Pan Marek Lewandowski, a pani Teresa Wielgus wicedyrektorm. W wrześniu i październiku 2019 roku została wykonana nowa elewacja  budynku szkoły podstawowej oraz zamontowano panele fotowoltaiczne. Od 1 września 2019 roku Pan dyrektor wprowadzonił  dziennik elektroniczny jako rozwiązanie innowacyjne. Całkowicie zrezygnowano z dzienników papierowych. Wiosną 2020 roku w Zespole Szkół w Sadkowicach zawiązał się Komitet Społeczny utworzenia nowej pracowni komputerowej. W skład Komitetu Społecznego weszły Panie: Barbara Wodnicka, Agnieszka Ozimkowska, Justyna Walczak i Agnieszka Bajerska. Dzięki tej inicjatywie powstała nowa pracownia internetowa z terminalami. Znaczna część srodków finansowych pochodziła od sponsorów i indywidualnych darczyńców. Na potrzeby nauczania zdalnego -  2020 r. szkoła otrzymała kilkanaście laptopów i tabletów oraz zakupiła z funduszy sponsorów kolejny już  monitor interaktywny. W listopadzie 2020 roku zostały zamontowały dwa nowe kotły - piece do centralnego ogrzewania na łączną kwotę 153 000,00 zł. oraz przeprowadzono rewitalizację boiska szkolnego. Jesienią 2021 został zrealizowany II etap termomodernizacji. Elewacji doczekała się sala gimnastyczna i budynek tkzw. domu nauczyciela. Organ prowadzący przeznaczył na ten cel około 250 tys. zł. W przedszkolu zastał zamontowany monitor interaktywny za łączną kwotę 6 tysięcy. 

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2009-03-24 13:34:53
Copyright © 2009 - 2021 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.