Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: poniedziałek, 17 grudnia 2018 r. Do końca roku szkolnego: 187 dni.
Dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkół w Sadkowicach dziękują rodzicom uczniów za pomoc w organizacji zabawy andrzejkowej.

Walentynki- 12.02.2016

W ostatnim dniu przed feriami Samorząd Uczniowski gimnazjum zorganizował obchody Dnia Zakochanych, czyli popularne Walentynki. Tego dnia na szkolnych korytarzach dominowały symbole miłości –  kolor czerwony w ubiorze i serduszka narysowane na policzkach uczniów. Dla wszystkich była to świetna zabawa oraz okazja do okazywania sobie miłych gestów. Uczniowie przyznali, że miłość i szacunek należy okazywać sobie nawzajem każdego dnia.

Tego dnia również upłynął termin zgłaszania prac na konkurs ogłoszony przez SU gimnazjum – najładniejsza kartka walentynkowa.  Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów Zespołu Szkół oraz przedszkolaków. Napłynęło kilka ciekawych prac. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po feriach. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.

 

We wszystkich mowach i w języku duszy
 Nad wszystkie są dwa słowa,
Jak w kroplach rosy po suszy,
W nich skarb żywota się chowa.

Jak dwie perełki w oceanie życia,
Jak dwie gwiazdeczki na niebie,
Świecą nam do powicia
Dwa słowa - kocham ciebie.
[J.I. Kraszewski]

 

Opracowała: Urszula Adamczyk

 


autor informacji: Karolina Jaźwiec
data publikacji: 2016-02-16 14:47:48

Pomóż zwierzakom przetrwać zimę

- zbiórka do schroniska w Boguszycach

Samorząd Uczniowski Gimnazjum przy współpracy z Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej wraz ze swoimi opiekunami p. Beatą Szymczyk, p. Urszulą Adamczyk i p. Radosławem Kowalczykiem, przed feriami zorganizowali akcję charytatywną na rzecz czworonogów znajdujących się w schronisku prowadzonym przez fundację „Ostatnia Szansa” w Boguszycach k. Rawy Mazowieckiej. W akcję włączyły się: Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Dzięki zbiórce udało się zebrać kilkadziesiąt kilogramów suchej i mokrej karmy dla zwierzaków oraz ciepłe koce, które posłużą do ocieplania bud. Wszystkie dary dla czworonogów zostały dostarczone do schroniska przez delegację uczniów wraz z opiekunami.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy uczestniczyli w akcji, a w szczególności przedszkolakom za ofiarność  i chęć niesienia pomocy pokrzywdzonym zwierzętom.
Dzięki olbrzymiemu zainteresowaniu i szczodrości ofiarodawców akcja na trwałe zapisała się
w grafiku przedsięwzięć podejmowanych przez SU.

 


autor informacji: Karolina Jaźwiec
data publikacji: 2016-02-16 14:47:06

Z wizytą w Zespole Szkół w Lubani

- 5.02.2016r.

W dniu 5 lutego uczniowie z naszego gimnazjum odwiedzili swoich kolegów w ZS w Lubani i zaprezentowali im przedstawienie profilaktyczne „Nałogi czy silna wola i zdrowie?”

Wszystkich bardzo serdecznie przywitała dyrektor ZS w Lubani  pani Maria Charążka, która podkreśliła, jak bardzo ważna jest współpraca szkół w zakresie profilaktyki antyuzależnieniowej. Publiczność z uwagą obejrzała przedstawienie i nagrodziła aktorów gromkimi brawami. Uczniów do występu przygotowali: p. Urszula Adamczyk, p. Magdalena Pajda i p. Radosław Kowalczyk. 

                                Opracowała Urszula Adamczyk


autor informacji: Karolina Jaźwiec
data publikacji: 2016-02-16 14:43:32

"Ratujemy i uczymy ratować"

Miesiąc  luty rozpoczął się w naszej szkole  od akcji „ Ratujemy i  uczymy ratować” zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski gimnazjum. Celem przedsięwzięcia było pokazanie naszym uczniom, jak powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona pierwsza pomoc przedmedyczna. Pokazy dla uczniów przygotowały uczennice naszego gimnazjum – młodsze ratowniczki należące do  WOPR w Rawie Mazowieckiej: Julia Czerwińska, Julia Tokarska, Aleksandra Wincek, które wspierała Maria Gut pod okiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego Radosława Kowalczyka.

Najczęstszym słowem jakie można było usłyszeć podczas dzisiejszych zajęć było słowo „resuscytacja”.  Resuscytacja krążeniowo - oddechowa jest zespołem czynności, który stosujemy
u osób znajdujących się w nagłym zatrzymaniu krążenia i oddechu. Dzisiejszym zadaniem naszych ratowniczek, było uświadomienie swoim koleżankom i kolegom, że do czasu przyjazdu służb ratowniczych należy natychmiast podjąć czynności ratujące życie.

Pierwsza Pomoc nie może się ograniczać tylko do wykonania telefonu. Jeżeli dojdzie do zatrzymania oddechu, a tym samym  krążenia, należy natychmiast działać. Pamiętajmy, że jeżeli do czasu przyjazdu karetki nikt nie rozpocznie resuscytacji, już po upływie  ok. 5 min. szanse na powrót do „normalnego zdrowia”, praktycznie spadają do zera. Omówiono również sposoby układania w pozycji bocznej bezpiecznej. Podczas szkolenia uczniowie zdobywali niezbędną wiedzę na temat pierwszej pomocy przedmedycznej. Sami mogli wykonać resuscytację, poćwiczyć prawidłowe ułożenie osoby nieprzytomnej, przypomnieli sobie numery telefonów alarmowych. Zdobyta wiedza pozwoli uczniom poczuć się pewniej w sytuacji zagrożenia życia.Podczas szkolenia, można było skorzystać z fantomów do treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej, które nasza szkoła otrzymała od fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zajęcia objęły wszystkich uczniów Zespołu Szkół, a szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wśród przedszkolaków.


Opracowali: Urszula Adamczyk i Radosław Kowalczyk


autor informacji: Karolina Jaźwiec
data publikacji: 2016-02-02 16:39:29

Podsumowanie projektu edukacyjnego

" Nałogi czy silna wola i zdrowie?"

W dniu 27.01.2016r. podczas ogólnego zebrania z rodzicami na koniec I półrocza, odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego „Nałogi czy silna wola i zdrowie?”. Projekt realizowany był od grudnia 2015r. przez uczniów klasy drugiej gimnazjum pod kierunkiem członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadkowicach pana Radosława Kowalczyka. 

Podczas podsumowania tegorocznego projektu edukacyjnego byli obecni  zaproszeni goście: pani Barbara Gąsiorowska – Sekretarz Gminy Sadkowice, pani Maria Domeradzka – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadkowicach, pani Urszula Michalak kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach.

Podsumowanie poprzedzało szkolenie dla rodziców na temat szkodliwości dopalaczy i używek przeprowadzone przez sierż. sztab. Łukasza Męcinę oraz pedagoga Zespołu Szkół w Sadkowicach pana Sławomira Ekiela.

Uczniowie klasy drugiej gimnazjum realizując projekt edukacyjny zdobywali wiedzę na temat szkodliwości wszelkich nałogów oraz przygotowali przedstawienie profilaktyczne dla rodziców i uczniów Zespołu Szkół w Sadkowicach. Podczas przedstawienia, uczniowie zaprezentowali różne oblicza nałogów. Wszyscy bardzo się starali, aby ich role wypadły wiarygodnie. Do przedstawienia uczniowie przygotowywali się od miesiąca, uczestnicząc codziennie w próbach pod okiem nauczycieli  tj.  Magdaleny Pajdy, Urszuli Adamczyk i Radosława Kowalczyka. Zaangażowanie uczniów i ich ciężka praca zostały docenione licznie zgromadzonych rodziców i zaproszonych gości oraz nagrodzone gromkimi brawami.Realizacja projektu edukacyjnego daje uczniom możliwość współpracy w grupie, uczy odpowiedzialności i kreatywnego myślenia. Projekt „Nałogi czy silna wola i zdrowie?” miał na celu pogłębić wiedzę uczniów na temat niebezpiecznych używek oraz przestrzec przed ich zgubnym wpływem na zdrowie młodego człowieka.

 

Dnia 3 lutego 2016 roku naszą szkołę odwiedziła Komisja Konkursowa "Najlepszy Samorząd Uczniowski 2015/2016". Konkurs pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Pana Zbigniewa Sienkiewicza. Goście przybyli do naszej szkoły obejrzeli przedstawienie profilaktyczne przygotowane pod okiem opiekunów Samorządu Uczniowskiego: panią Urszulę Adamczyk i pana Radosława Kowalczyka.

 

Komisja Konkursowa w składzie:

 

1. Zbigniew Sienkiewicz- Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka,

 

2. Jolanta Kosińska- naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

 

3. Anna Machnicka- Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka

4. Michał Winiarski- Radny Młodzieżowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Opracowali: Urszula Adamczyk, Radosław Kowalczyk


autor informacji: Karolina Jaźwiec
data publikacji: 2016-02-01 17:29:29
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Copyright © 2009 - 2015 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.