Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: czwartek, 21 lutego 2019 r. Do końca roku szkolnego: 121 dni.
Dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkół w Sadkowicach dziękują rodzicom uczniów za pomoc w organizacji ,,choinki szkolnej".

Terminy etapów szkolnych konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi
rok szkolny 2011/2012

 

Lp.
Nazwa konkursu Termin etapu szkolnego
   1. Konkurs Języka Rosyjskiego 27 października 2011 r.
   2. Konkurs Języka Angielskiego 16 listopada 2011 r.
   3. Konkurs Historyczny 18 listopada 2011 r.
   4. Konkurs Matematyczny 21 listopada 2011 r.
5. Konkurs Fizyczny 23 listopada 2011 r.

 

autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2011-10-21 22:52:45

LOGOPEDYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY

będzie czynny w każdy poniedziałek w godzinach 7.15 - 11.15 (od 19.09.2011 r.). Logopeda, pani Sylwia Kołacka, będzie prowadziła ćwiczenia w sali nr 43 w budynku gimnazjum (gabinet pedagoga szkolnego).

 

PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY

będzie czynny w co drugi wtorek w godzinach 8.30 - 11.45 (od 20.09.2011 r.). Psycholog, pani Ewa Klemba, będzie prowadziła  spotkania w sali nr 7 w budynku szkoły podstawowej.

 

Pani Sylwia Kołacka oraz pani Ewa Klemba są pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.

 

autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2011-09-12 21:57:20

Dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach informuje, że w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012 będą następujące dni: 31 X 2011 r., 03 IV, 30 IV, 02 V, 04 V, 08 VI 2012 r. Natomiast w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Sadkowicach dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych będą: 31 X 2011 r., 24, 25, 26, 30 IV, 02 V, 04 V, 08 VI 2012 r. W tych dniach szkoła  organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające w sprawie organizacji roku szkolnego. ( Dz. U.  Nr 46, poz. 432 z późn. zm. )

autor informacji: Marek Lewandowski
data publikacji: 2011-09-09 15:12:23

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

Zgodnie z Uchwałą Nr 68/2011 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w roku szkolnym 2011/2012 przydzielono pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach: I-III szkoły podstawowej i w klasie III gimnazjum.

Wartość pomocy wynosi:

- dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej- 180 zł.

- dla uczniów klas III gimnazjum- 325 zł.

Dochód osób starających się o w/w  dofinansowanie nie może przekroczyć  351 zł. netto na osobę.

Wniosek o dofinansowanie podręczników można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać tutaj.

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2011-08-31 12:10:18

OGŁOSZENIE   O  ZAWARCIU   UMOWY

Działając na podstawie art. 95 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.  z 2007 roku nr 223,  poz. 1655 z późn.zm./ informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn  Zakup opału węgla - eko groszek dla Zespołu Szkół w Sadkowicach na sezon grzewczy 2011/2012  w dniu 8 czerwca 2011 roku zawarto umowę z : TRANSHANDROL Marek Kiełb 39-340 Padew Narodowa  

Uzasadnienie wyboru :

Najniższa cena oferty. Oferta spełnia warunki ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Podstawa prawna dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny.

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2011-07-11 09:53:36
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Copyright © 2009 - 2015 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.