Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: sobota, 30 maja 2020 r. Do końca roku szkolnego: 27 dni.
Wójt Gminy Sadkowice, w porozumieniu z Dyrektorami Szkół, uprzejmie informuje, iż w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy, z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, nie będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III.

Rekrutacja do Przedszkola w Zespole Szkół w Sadkowicach


         Dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach zaprasza do składania wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Zespole Szkół w Sadkowicach oraz deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu na rok szkolny 2019/2020.

Wnioski i deklaracje przyjmowane będą w sekretariacie szkoły od 1 do 31 marca 2019 r.

Poniżej znajdują się niezbędne dokumenty:

1. Wniosek wraz z załącznikami składają rodzice dzieci, które będą uczęszczały do naszego przedszkola po raz pierwszy w roku szkolnym 2019/2020.

 wniosek o przyjęcie do przedszkola

  załączniki do wniosku :

 oświadczenie  o miejscu zamieszkania rodziców

 oświadczenie o wielodzietności rodziny  

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

oświadczenie o rodzeństwie kandydata do przedszkola

klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do przedszkola

2. Deklarację składają rodzice dzieci, które uczęszczają w bieżącym roku szkolnym do naszego przedszkola i będą kontynuować wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2019/2020)

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

 

 

 

 

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2019-02-22 11:48:53

Podnieś swoje kompetencje cyfrowe!

Gmina Sadkowice realizuje projekt pn.

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

Szczegóły:

 • W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Sadkowice w wieku powyżej 25 lat.
 • W ramach projektu oferujemy szkolenia w modułach tematycznych:
 1. Rodzic w Internecie.

Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

 1. Moje finanse i transakcje w sieci.

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

 • Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
 • Szkolenie trwa 2 dni po 6 godzin zegarowych (8 godzin zajęciowych po 45 minut).
 • Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół w Sadkowicach i Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani w soboty i niedziele od marca do czerwca 2019r.
 • Organizator zapewnia:

- komfortowe warunki szkolenia w małych grupach- 12 uczestników,

- terminy szkoleń dostosowane do potrzeb uczestników,

- kawę, herbatę oraz obiad w każdym dniu szkolenia,

- materiały szkoleniowe,

- certyfikat ukończenia szkolenia.

Zapisy przyjmujemy w :

Urzędzie Gminy w Sadkowicach, 96- 206 Sadkowice, Sadkowice 129a, tel.: (46) 815-61-26 można również w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „szkolenie mieszkańców” w:

 1. Sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani,
  96-208 Lubania, Lubania 30,  tel.: (46) 815-60-91
 2. Sekretariacie Zespołu Szkół w Sadkowicach, 96- 206 Sadkowice, Sadkowice 128
  tel.: (46) 815-61-68

Termin przyjmowania zgłoszeń: Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły tzn. przez cały okres planowanych szkoleń tj do 30 czerwca 2019 r. lub zrekrutowania zakładanej liczby uczestników szkoleń, tj. 288 osób, spełniających założenia w projekcie.

Zapraszamy!

do pobrania:

autor informacji: Tomasz Żaczkiewicz
data publikacji: 2019-02-01 15:41:41

Dodatkowe zajęcia podczas ferii

Podczas ferii zimowych zapraszamy uczniów klasy III gimnazjum oraz  klas  VIII szkoły podstawowej na dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów.

 

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu dla uczniów klasy III gimnazjum

Dzień

Godzina

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Wtorek,  12 lutego 2019r.

9.00 – 12.00

Matematyka

Teresa Wielgus

Środa, 13 lutego 2019r.

9.00 – 11.00

Geografia

E. Kępka

11.00-13.00

Język angielski

A. Szczepańska

Czwartek, 14 lutego 2019r.

9.00 – 11.00

Język angielski

A. Pardej

11.00-13.00

Fizyka

T. Wielgus

Piątek, 15 lutego 2019r.

9.00 – 11.00

Biologia

M. Pajda

11.00-13.00

Chemia

Zajęcia przygotowujące do egzaminu dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach w roku szkolnym 2018/2019

02 listopada 2018 r  ( piątek)

10 kwietnia 2019 r.

egzamin gimnazjalny

(środa)

11 kwietnia 2019 r.

egzamin gimnazjalny

( czwartek)

12 kwietnia 2019 r.

egzamin gimnazjalny

( piątek)

15 kwietnia 2019 r.

egzamin ósmoklasisty

( poniedziałek)

16 kwietnia 2019 r.

egzamin ósmoklasisty

( wtorek)

17 kwietnia 2019 r.

egzamin ósmoklasisty

( środa)

02 maja 2019 r. ( czwartek )

 

 W tych dniach w razie potrzeby szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1603).

                                                                       mgr Marek Lewandowski - dyrektor

 

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2018-09-21 13:53:31
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Copyright © 2009 - 2020 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.