Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: sobota, 30 maja 2020 r. Do końca roku szkolnego: 27 dni.
Wójt Gminy Sadkowice, w porozumieniu z Dyrektorami Szkół, uprzejmie informuje, iż w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy, z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, nie będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III.

Dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach informuje, że w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012 będą następujące dni: 31 X 2011 r., 03 IV, 30 IV, 02 V, 04 V, 08 VI 2012 r. Natomiast w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Sadkowicach dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych będą: 31 X 2011 r., 24, 25, 26, 30 IV, 02 V, 04 V, 08 VI 2012 r. W tych dniach szkoła  organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające w sprawie organizacji roku szkolnego. ( Dz. U.  Nr 46, poz. 432 z późn. zm. )

autor informacji: Marek Lewandowski
data publikacji: 2011-09-09 15:12:23

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

Zgodnie z Uchwałą Nr 68/2011 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w roku szkolnym 2011/2012 przydzielono pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach: I-III szkoły podstawowej i w klasie III gimnazjum.

Wartość pomocy wynosi:

- dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej- 180 zł.

- dla uczniów klas III gimnazjum- 325 zł.

Dochód osób starających się o w/w  dofinansowanie nie może przekroczyć  351 zł. netto na osobę.

Wniosek o dofinansowanie podręczników można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać tutaj.

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2011-08-31 12:10:18

OGŁOSZENIE   O  ZAWARCIU   UMOWY

Działając na podstawie art. 95 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.  z 2007 roku nr 223,  poz. 1655 z późn.zm./ informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn  Zakup opału węgla - eko groszek dla Zespołu Szkół w Sadkowicach na sezon grzewczy 2011/2012  w dniu 8 czerwca 2011 roku zawarto umowę z : TRANSHANDROL Marek Kiełb 39-340 Padew Narodowa  

Uzasadnienie wyboru :

Najniższa cena oferty. Oferta spełnia warunki ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Podstawa prawna dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny.

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2011-07-11 09:53:36

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAKUP OPAŁU WEGLA EKO-GROSZEK DLA ZESPOŁU SZKÓŁ
W SADKOWICACH NA SEZON GRZEWCZY 2011/2012

plik do pobrania w formacie pdf

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2011-06-30 13:18:37

Dyrektor Zespołu Szkół podaje do publicznej wiadomości

zestaw podręczników na rok szkolny 2011/2012

Gimnazjum

Podręczniki do klasy I Gimnazjum: pobierz

Podręczniki do klasy II Gimnazjum: pobierz

Podręczniki do klasy III Gimnazjum: pobierz

Szkoła Podstawowa

Podręczniki do klasy I Szkoły Podstawowej: pobierz

Podręczniki do klasy II Szkoły Podstawowej: pobierz

Podręczniki do klasy III Szkoły Podstawowej: pobierz

Podręczniki do klasy IV Szkoły Podstawowej: pobierz

Podręczniki do klasy V Szkoły Podstawowej: pobierz

Podręczniki do klasy VI  Szkoły Podstawowej: pobierz

autor informacji: Marek Lewandowski
data publikacji: 2011-06-15 12:59:52
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Copyright © 2009 - 2020 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.