Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: wtorek, 6 grudnia 2022 r. Do końca roku szkolnego: 200 dni.

Z wizytą w stolicy

Dnia 7 października 2011 roku 42 uczniów klas Ia, Ib, IIb, IIIb Szkoły Podstawowej im. Janusz Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach  brało udział w wycieczce edukacyjno- krajoznawczej na trasie Sadkowice –  Warszawa – Sadkowice.

Wjeżdżając do stolicy uczniowie zwrócili uwagę na duży ruch różnych pojazdów i sposób poruszania się po mieście. Jadąc ulicami miasta poznały zabudowę zwracając szczególną uwagę na Pałac Kultury i Nauki, Dworzec Centralny, Rondo de Gaullea ze sztuczną palmą, kościół Trzech Krzyży, Most Świętokrzyski na Wiśle, Stadion Narodowy.

Pierwszym etapem zwiedzania było Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Strzałem w dziesiątkę okazała się lekcja muzealna „Minerały wokół nas”. Dzieci najpierw dowiedziały się o zwierzętach, które żyły na terenie Polski miliony lat temu, czyli olbrzymie słonie, mamuty, ślimaki. Oglądały fragmenty kości tych zwierząt i odciski w skałach. Z ciekawością  słuchały informacji o minerałach nie tylko z Polski, ale i innych terenów świata. Szczególnie interesowały ich bursztyny, a jeszcze bardziej ukryte w nich zwierzątka.

Następny etap to Centrum Nauki Kopernik. Tu dzieci nie tylko oglądały, ale wszystkiego mogły dotykać, poruszać i słuchać. Podglądając własności światła doświadczali różnego rodzaju iluzji optycznych. Mogli odkryć skąd bierze się woda w kranie, a skąd prąd elektryczny. Słuchali bicia własnego serca, ukrywali się w olbrzymiej bańce mydlanej. Mogli odczuć jak drży ziemia w czasie trzęsienia i przyjrzeć się jak powstaje tornado. Poznawali właściwości ciepłego powietrza. Mogli bawić się w archeologów i budowniczych. Pobyt w CNK to czas wspaniałej zabawy połączonej z nauką.

Dużą atrakcją stał się również Ogród Botaniczny na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Tu dzieci oglądały nie tylko rośliny w jesiennej szacie, ale również panoramę Warszawy. Jeszcze jedną atrakcją okazała się podróż zatłoczonymi ulicami miasta szczególnie w okolicach Okęcia. Z daleka widać było Port Lotniczy im Fryderyka Chopina, a kilka startujących samolotów przeleciało po błękitnym niebie.

Dzieci zadowolone, choć zmęczone, wracały do domu, by tu dzielić się swoimi wrażeniami. Stwierdziły, że warto tu jeszcze przyjechać, by poznać inne miejsca Warszawy.

Opiekę w czasie wycieczki sprawowali: Janina Walas, Krystyna Woźniak, Halina Tokarska  i Wiesława Przybyłkiewicz.

 

 Opracowała: Janina Walas

 

Autorzy zdjęć: Halina Tokarska i Natalia Milczarek.

 

 


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2011-10-12 23:38:22
data modyfikacji: 2011-10-29 22:52:18

Wycieczka do lasu klas II szkoły podstawowej

 

Dnia 28.09.2011 roku uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach wzięli udział w wycieczce na łąkę i do parku w Bujałach oraz do lasu w Trębaczewie. Celem wyprawy była obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wczesną jesienią oraz bliższe poznanie wyżej wymienionych środowisk. Uczniowie dowiedzieli się czym różni się las od parku i jakie są formy ochrony przyrody. Wycieczkę przez łąkę, park i las w formie ciekawych zajęć w bezpośrednim kontakcie z naturą przeprowadził leśniczy Pan Witold Kowalski, przekazując ciekawe informacje o mieszkańcach świata roślin i zwierząt. Atrakcją wyprawy było wspólne zbieranie i rozpoznawanie owoców leśnych. Wszyscy uczestnicy wycieczki wrócili z nowym bagażem wiadomości do szkoły.

Opiekunami byli: Halina Tokarska, Anna Majewska, Maria Wiśniewska, Karolina Jaźwiec.

 

 Opracowała: Halina Tokarska.

 

Autor zdjęć: Halina Tokarska.

 


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2011-10-12 23:06:35
data modyfikacji: 2011-10-29 22:53:11

 

Kiermasz używanych podręczników

 

W dniu 5 września 2011 r. Rada Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Sadkowicach zorganizowała kiermasz ksiażki, podczas którego uczniowie mieli możliwość odkupienia używanych podręczników od swoich starszych kolegów.

autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2011-10-10 15:39:06

 

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do

wiedzy”

 

Ponadregionalny Projekt Edukacyjny współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” –III edycja. Głównym celem Projektu było wdrażanie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywało się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewniło uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwiło działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie: językowej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, matematyczno- przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno-informacyjnej oraz społecznej. Zgodnie z ogólną tezą Howarda Gardnera, każdy człowiek ma wiele stosunkowo odrębnych inteligencji: językową, ruchową, matematyczno- logiczną, wizualno-przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną, interpersonalną, intrapersonalną. Poszczególne typy inteligencji są w różnym stopniu rozwinięte i tworzą wspólnie indywidualny profil inteligencji. Wszystkie inteligencje wzajemnie ze sobą współpracują, a każdy jej rodzaj może być modyfikowany i ciągle rozwijany. Służy temu odpowiednia stymulacja, właściwa organizacja środowiska rozwoju oraz wykorzystywanie szerokiego spektrum możliwości dzieci. Określenie profilu inteligencji i dostrzeżenie zachodzących w nim zmian umożliwiło określenie „mocnych” i „słabych” stron dzieci, co sprzyjało indywidualizacji i nawiązywaniu wzajemnych kontaktów. Zorganizowanie w ramach Projektu bogatego środowiska edukacyjnego oraz wykorzystywanie metod nauczania- uczenia się właściwych dla danego profilu inteligencji, stwarzały warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę- warunki do osiągania sukcesów.  W klasie panuje bardzo dobra atmosfera –uczniowie spontanicznie sobie pomagają, pocieszają, troszczą się o siebie, wykazują cierpliwość i zrozumienie dla siebie nawzajem. Brak jest widocznych konfliktów. Nie obserwuje się efektu odrzucenia. Będziemy pielęgnować i wzmacniać te więzi ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci nieśmiałe, niepewne siebie, zamknięte. Przy tak stawianych przed uczniami zadaniach wiele korzyści w sferze społecznej, interpersonalnej mogą czerpać dzieci nie mające takich trudności i oporów. Dobra współpraca z nauczycielami i kontakt z dziećmi z innych klas przepełniają optymizmem i nadzieją na sukces pedagogiczny i wychowawczy. Sprzyjają temu wspólnie organizowane imprezy i wycieczki. W ramach realizacji Projektu dzieci wzięły udział w wycieczce do Rezerwatu Modrzewia Polskiego w Trębaczowie, Arboretum i Alpinarium w Rogowie.

Udział uczniów w Projekcie umożliwił im działanie we wszystkich dziedzinach aktywności prowadząc do rozwoju kompetencji „mocnych” i „słabych” stron. Świadomy wybór dotyczący rozwoju aktywności lub kierowany przez nauczyciela w kilku przypadkach wpłynął na zmianę profilu inteligencji.

Uczniowie mogli współpracować w grupie lub samodzielnie podejmować działania, co podniosło poziom kompetencji społecznej, pozwoliło na przełamanie nieśmiałości oraz pokonanie barier w komunikacji. Poszerzyli zasób słownictwa, potrafią mówić na temat otaczającej przyrody, dokonać samooceny, wyrażać myśli w formie dłuższych wypowiedzi. Rozwinęli wszystkie kompetencje a w szczególności przyrodniczą. Z wielką radością uczestniczyli w zajęciach ruchowych i muzycznych wspierając rozwój koordynacji ruchowej, zręczności i sprawności fizycznej, zainteresowania ekspresją muzyczną. Rozwinęły swoją wrażliwość na otaczającą przyrodę, uczyły się dostrzegać jej piękno oraz konieczność szanowania i ochrony jej na co dzień. Kształtowały emocjonalny stosunek do otaczającego środowiska i doświadczyły tego w praktyce. Odczuli również, że mogą być dla innych wzorem do naśladowania, co bardzo zmotywowało ich do dalszej, aktywnej pracy. Rodzice i inni dorośli z którymi zetknęli się uczniowie uczestniczący w Projekcie zauważyli, że dzieci mogą być pełnowartościowymi partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska. Są one bowiem doskonałymi obserwatorami tego wszystkiego, co wokół nich się dzieje. Są spontaniczne i ciekawe świata, mogą jeszcze wiele zmienić i ocalić a w przyszłości żyć i oddychać świeżym powietrzem.

Dzieci zaprezentowały inscenizację słowno-muzyczną, pt. „Jaś i Małgosia”, w której identyfikują się z problemami przyrody- stając się jej cząstką  promują postawy proekologiczne. Dzieci i rodzice bardzo zaangażowali się w występ i przygotowania dekoracji oraz wspólnego poczęstunku.

Dzięki udziałowi w Projekcie poznałam lepiej swoich wychowanków, dostrzegłam specyfikę i zróżnicowanie ich potrzeb i możliwości dzięki czemu łatwiej mi będzie zatroszczyć się o optymalny rozwój swoich uczniów. Zdobyte doświadczenia pomogą mi lepiej ich zrozumieć, a zatem również i ocena ich umiejętności i wiedzy będzie bardziej wyważona i osadzona w realiach rzeczywistości edukacyjnej. Praca ta przyniosła mi satysfakcję, a dzieciom radość i niezapomniane doświadczenie wiedzy- mówi Pani Halina Tokarska

 

                             Opracowały: Halina Tokarska, Karolina Jaźwiec


autor informacji: Ilona Mleczarek
data publikacji: 2011-06-29 14:31:58

 

Matematyczna rywalizacja w Zespole Szkół w Sadkowicach 

 

W dniu 06.06 2011r. 11 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Janusz Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach rywalizowało w Szkolnym Konkursie Matematycznym zorganizowanym przez panią Barbarę Wiktorek i panią Halinę Pruszczyk. Brało w nim udział  4 uczniów z kl. VI a, 3 z kl. VI b, 3 z kl. V a i 1 z kl. V b. Uczniowie mieli do rozwiązania 6 zadań tekstowych w czasie 45 minut i mogli w sumie maksymalnie zdobyć 25 punktów.

       Najlepsze wyniki osiągnęli:

  1. Nogański Kacper z kl. VI a z 19 punktami
  2. Wydra Edyta z kl. VI a z 14 punktami
  3. Pietrzak Dominika z kl. VI b z 11 punktami

Gratulujemy nagrodzonym, a wszystkim życzymy dalszych sukcesów.

 

autor informacji: Ilona Mleczarek
data publikacji: 2011-06-28 08:27:08
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 |
Copyright © 2009 - 2021 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.