Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: piątek, 29 września 2023 r. Do końca roku szkolnego: 267 dni.

OBCHODY V ROCZNICY NADANIA IMION SZKOŁOM


W dniach 3 i 4 czerwca 2012 r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Sadkowicach świętowali V rocznicę nadania imion Szkole Podstawowej Janusza Korczaka i Gimnazjum Jana Pawła II.
Uroczystość rozpoczęła się w niedzielę mszą świętą w intencji całej społeczności szkolnej. Następnego dnia w poniedziałek o 9.00 rano nasza szkoła zgromadziła brać szkolną, nauczycieli, a także zaproszonych gości.
W podniosłej atmosferze wszyscy wysłuchali słów pana dyrektora, który powitał wszystkich, wprowadził w temat, a następnie zapoznał z osiągnięciami naszej szkoły z okresu ostatnich 5 lat.
Z uwagą i wzruszeniem wszyscy obejrzeli część artystyczną , która przybliżyła postaci patronów szkoły podstawowej i gimnazjum a treści dały wskazówki jak żyć, by „nie zmarnować  posianego dobrego ziarna” przez te wspaniałe postacie, które zawsze już będą naszymi wzorcami osobowymi.
Na zakończenie uroczystości przybyli szacowni goście zwrócili się do zebranych bardzo ciepłymi słowami i złożyli na ręce pana dyrektora przywiezione na tą okoliczność pamiątki.
Tego dnia wszyscy byli wzruszeni i przejęci. Wydarzenie to zapadnie na długo w pamięci jego uczestników.Opracowała: Beata Pakuła

 

 Z artykułem związana jest również galeria "Msza św. z okazji V-lecia nadania imion szkołom".


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2012-06-06 01:30:59

PODSUMOWANIE PROJEKTU
„MAM 6 LAT”

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Sadkowicach we współpracy z dyrekcją szkoły
i nauczycielami przedszkola i klas I – III wzięła udział w konkursie dla rad rodziców „Mam 6 lat” organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem konkursu było promowanie i upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców mających na celu przyjazną adaptację dzieci sześcioletnich do edukacji szkolnej.


Konkurs realizowany był w dwóch modułach:
moduł I - „Sześciolatek w przyjaznej szkole” - Jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do pierwszej klasy? - skierowany do rad rodziców w przedszkolach;
moduł II – Przyjaźnie z przedszkola do szkoły” - Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście dziecka z przedszkola do szkoły podstawowej było przyjazne? - skierowany do rad rodziców w przedszkolach.


Rada rodziców szkoły podstawowej i przedszkola we współpracy z nauczycielami przygotowały projekty konkursowe, które w formie sprawozdań zostały przekazane do Kuratorium Oświaty w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach.


Dnia 22 maja 2012 r. odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego w Łodzi, na które zaproszenie otrzymali przedstawiciele Zespołu Szkół w Sadkowicach.
W Wojewódzkie Gali Konkursu Ministra Edukacji w Łodzi wzięli udział przedstawiciele rady rodziców, nauczycieli i 14 uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat.
Rady Rodziców szkoły i przedszkola oraz dyrektor otrzymali podziękowanie za udział w konkursie i dyplomy w postaci tablic „Szkoła przyjazna dla sześciolatka”„Przedszkole przyjazne dla sześciolatka”.
Udział w gali był również okazją do zapoznania się z dorobkiem i doświadczeniami innych placówek uczestniczących w konkursie urozmaiconych występami artystycznymi dzieci i teatru rodziców. Wszyscy uczestniczyli także w poczęstunku.

Wyjazd na podsumowanie stał się okazją do poznania przez dzieci stolicy województwa – Łodzi i Arboretum w Rogowie. Szczególnie wielką atrakcją okazał się pobyt w Arboretum. Pięknie kwitnące różnymi kolorami azalie i różaneczniki przyciągały wzrok i roztaczały wspaniały aromat. W słonecznej pogodzie również inne rośliny cieszyły oko. Wszyscy poznali wiele informacji na temat niektórych okazów roślin w parku.


Wyjazd odbył się dzięki rodzicom, którzy zakupili bilety.  Kierownikiem wyjazdu była Janina Walas, opiekunami: Krystyna Woźniak, Emilia Rochmińska i Beata Korzycka.

 

Z artykułem związana jest również galeria "Sześciolatki w Arboretum w Rogowie".


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2012-05-28 10:37:01

Wycieczka Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum
do Warszawy

W dniu 9 maja 2012 r. Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Jana Pawła II zorganizował wraz ze swoimi opiekunami, tj. p. Magdaleną Pajdą i p. Radosławem Kowalczykiem, wycieczkę do Warszawy. Wycieczka została ufundowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Udział wzięli w niej uczniowie zaangażowani w bieżącym roku szkolnym w pracę SU na rzecz profilaktyki uzależnień.

Głównymi priorytetami wyjazdu było zwiedzanie ciekawych obiektów na terenie stolicy i jej okolic - Muzeum Powstania Warszawskiego, Starego Miasta i Pałacu w Wilanowie.

Już o godzinie 7.00 rano wyruszyliśmy spod szkoły w Sadkowicach. Pierwszym obiektem, który zobaczyliśmy było Muzeum Powstania Warszawskiego. To, co tam zobaczyliśmy, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Wprost nie mogliśmy uwierzyć, że niegdyś w tym miejscu mieściła się elektrownia tramwajowa. Muzeum interaktywne,o którym mowa, w niesamowity sposób pobudza wyobraźnię i wywołuje przeżycia związane z sytuacją powstańców i cywilnych mieszkańców Warszawy. Młodzież oprócz tego, że miała możliwość obejrzenia wielu eksponatów, to wiele z nich mogła również dotknąć. Przemieszczając się po muzeum, uczniowie zbierali kolejne kartki z kalendarza obejmujące 63 dni trwania powstania i opisujące jego aktualną sytuację. Bardzo duże zainteresowanie wśród naszej grupy wzbudziły kanały. Każdy mógł wyobrazić sobie, co przeżywali ludzie, którzy w nich szukali drogi ucieczki i schronienia.

Następnie udaliśmy się pod Kolumnę Zygmunta III Wazy, gdzie również zobaczyliśmy Zamek Królewski i wiele innych budynków oddających klimat historycznej Warszawy. Potem wyruszyliśmy do Wilanowa, gdzie zwiedzaliśmy wybudowaną w drugiej połowie XVII wieku letnią rezydencję króla Jana III Sobieskiego. W licznych, bogato zdobionych salach pałacu podziwialiśmy kolekcje portretów, rzeźb i waz.

Nasze zwiedzanie nie ograniczyło się tylko do biernego słuchania naszej przewodniczki, lecz mieliśmy możliwość zaprezentowania naszej wiedzy związanej z tym miejscem i postaciami z nim związanymi odpowiadając na pytania zadawane przez naszą przewodniczkę, jak również rozwiązując karty pracy, które od niej otrzymaliśmy.

Pełni wrażeń i bogatsi o wiele nowych przeżyć udaliśmy się w drogę powrotną. Z pewnością możemy stwierdzić, iż nasz wyjazd okazał się doskonałą lekcją żywej historii.

 

Opracował: Radosław Kowalczyk


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2012-05-16 23:23:57

IV Gminny Konkurs Ortograficzny

Dnia 15.05.2012 r. odbył się IV Gminny Konkurs Ortograficzny „Z życia Janusza Korczaka” pod patronatem Wójta Gminy Sadkowice i Dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach zorganizowany przez polonistki Beatę Pakułę i Agnieszkę Tulin.
Tradycyjnie konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i odbył się w dwóch kategoriach: klasa IV i klasy V-VI.
W tym roku uczniowie zmagali się z dyktandem, którego treść dotyczyła życia i twórczości patrona szkoły w Sadkowicach Janusza Korczaka (w Roku Korczakowskim), rozwiązywali test wyboru sprawdzający wiedzę o zasadach ortograficznych oraz sprawdzali swoje umiejętności w zakresie posługiwania się słownikiem ortograficznym.
Wszystkie dzieci spisały się bardzo dobrze. Z naszej szkoły nagrodzone zostały trzy uczennice w kategorii kl. IV – Daria Lichańska III miejsce, w kategorii kl. V-VI - Zuzanna Nogańska  II miejsce i Lidia Wylezińska III miejsce.

A oto pełne zestawienie wyników konkursu:

kategoria klasa IV       

I miejsce    Paulina Gąsowska 
Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie        

II miejsce    Anna Szczepańska 
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół w Lubani

III miejsce  Daria Lichańska
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach   

kategoria klasy V-VI

I miejsce   Kinga Milczarek
Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie 

II miejsce  Zuzanna Nogańska
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach

III miejsce Lidia Wylezińska
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach 


 

Opracowała: Beata Pakuła

 


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2012-05-15 23:35:10

III
Warszawskie Targi Książki

W sobotę 12.05.2012 r. grupa dzieci z klas III-VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka uczestniczyła w wycieczce do stolicy na III Warszawskie Targi Książki. W salach Pałacu Kultury i Nauki dzieci zobaczyły stoiska wydawców literatury dziecięcej i młodzieżowej z bestsellerami i nowościami dla dzieci i młodzieży. Spotkały również postacie znane dotąd z telewizji podpisujące swoje książki, m.in.:  Andrzeja Grabowskiego, Elżbietę Dzikowską, Beatę Tyszkiewicz, Jolantę Kwaśniewską, Marię Czuwaszek i Artura Andrusa. Trafiły też do Sali, gdzie odbywał się pokaz powstawiania papieru czerpanego.  Fundacja ,,Zdążyć z pomocą” zaprosiła  dzieci na głośne czytanie książki przez pisarkę Ewę Frączak. Uczestnicy wycieczki odwiedzili salę poświęconą Januszowi Korczakowi, gdzie oglądały wystawę dotycząca życia pisarza. Dzieci były także pod pomnikiem Janusza Korczaka i spacerowały po  miejscach, gdzie znajdowało się getto warszawskie.  Na zakończenie cała grupa z opiekunami odbyła krótką podróż warszawskim metrem.


Wycieczkę zorganizowały i opiekę nad uczniami sprawowały panie: Renata Ekiel, Wiesława Przybyłkiewicz i Ewa Kępka.

 


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2012-05-15 10:36:43
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 |
Copyright © 2009 - 2021 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.