Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: piątek, 29 września 2023 r. Do końca roku szkolnego: 267 dni.

Pasowanie na ucznia

W roku szkolnym 2020/21 naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 33 dzieci. 16 uczniów w klasie Ia i 17 uczniów  w klasie Ib.

Od pierwszych dni nauki dzieci przygotowywały się do dnia, w którym staną się prawdziwymi uczniami. Poznawały szkołę, nauczycieli i pracowników szkoły. Uczyły się zasad właściwego zachowania w szkole i w klasie. Utrwaliły swoją wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się na drodze. Poszerzyły swoją wiedzę na temat symboli narodowych. Przygotowywały inscenizację słowno-muzyczną „Idą pierwszaki”.

  6 października 2020 roku to szczególny dzień dla dzieci z klas pierwszych, czyli uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia. Uroczystość odbyła się z udziałem dyrekcji szkoły, zaproszonych gości i rodziców. Wszystkie pierwszaki w uroczystych strojach z wielkim przejęciem zaprezentowały inscenizację słowno-muzyczną pod tytułem „Idą pierwszaki”. W czasie przedstawienia dzieci obiecały, że będą uczyć się pilnie, będą słuchać rodziców i nauczycieli, będą dbać o swoją szkołę i kochać Polskę. Poprosiły pana dyrektora, aby mogły wstąpić do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Sadkowicach. Po udanym przedstawieniu dzieci dyrektor P. Marek Lewandowski przyjął ślubowanie uczniów.  Potem każde dziecko zostało pasowane na ucznia i otrzymało pamiątkowy dyplom. Pan dyrektor życzył uczniom sukcesów w nauce i radości na drodze wychowania i dorastania w naszej szkole. To nie był koniec życzeń i prezentów. Wójt Gminy Sadkowice P. Karolina Kowalska po złożeniu życzeń obdarowała dzieci bardzo przydatnymi na lekcjach muzyki dzwonkami. Dzieci otrzymały upominki od przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej Oddział w Sadkowicach P. dyrektor Moniki Boguszewskiej. Wszyscy uczniowie byli zachwyceni prezentami. Nad całością uroczystości czuwały wychowawczynie – Krystyna Woźniak i Janina Walas oraz pomoc nauczyciela Martyna Wieteska.

Opracowała Janina Walas


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2020-10-08 10:40:28

 Godziny pracy psychologa szkolnego - Pani Agnieszki Kozłowskiej

wtorek, 7.30 - 10.00

środa, 13.00 - 16.00

piątek, 7.30 - 11.00

autor informacji: Marek Lewandowski
data publikacji: 2020-09-08 12:21:17

Informacja na temat rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w Przedszkolu w Zespole Szkół w Sadkowicach

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 1 września 2020 roku o godzinie 1030  z wychowawcami w następujących salach lekcyjnych:

Gr 0A - Pani Emilia Rochmińska - sala nr 16 ( I piętro budynku szkoły podstawowej)

Gr 0B - Pani Dorota Olborska - sala na parterze w budynku przedszkola po lewej stronie

Gr C - Pani Beata Rogala - sala na parterze w budynku przedszkola po prawej stronie

Gr D - Pani Paulina Kowalczyk - sala nr 14 na I piętrze budynku szkoły podstawowej

Gr E - Pani Marta Trzeciecka Jaskulska - sala nr 6 na parterze w budynku szkoły podstawowej

Dowóz dzieci objętych wychowawaniem przedszkolnym w tym dniu zapewniają rodzice. Podczas spotkania z wychowawcami klas rodziców obowiązuje zachowanie dystansu społecznego oraz zakrycie ust i nosa.

autor informacji: Marek Lewandowski
data publikacji: 2020-08-28 19:30:10

Informacja na temat rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach odbędzie się w dniu 1 września 2020 roku o godzinie 9.00  z wychowawcami w następujących salach lekcyjnych:

Ia - Pani Krystyna Woźniak - sala nr 18 ( budynek szkoły podstawowej)

Ib - Pani Janina Walas - sala nr 17 ( budynek szkoły podstawowej)

IIa - Pani Halina Tokarska - sala nr 20  ( budynek szkoły podstawowej)

IIb - Pani Urszula Adamczyk - sala nr 15 ( parter  budynku byłego gimnazjum)

IIIa - Pani Wiesława Przybyłkiewicz - sala nr 13 ( budynek szkoły podstwowej)

IIIb - Pani Beata Korzycka - sala nr 5 ( budynek szkoły podstawowej)

IV - Pani Agnieszka Tulin - sala nr 8 ( parter budynku szkoły podstawowej)

V - Halina Pruszczyk - sala nr 12 ( budynek szkoły podstawowej)

VIa - Pani Beata Gotner - sala nr 33 ( budynek byłego gimnazjum)

VIb - Pani Agnieszka Pardej - sala nr 31 ( budynek byłego gimnazjum)

VIIa - Pan Radosław Kowalczyk - sala nr 32 ( budynek byłego gimnazjum)

VIIb - Pani Ewa Kępka - sala nr 27 ( budynek byłego gimnazjum)

VIIIa - Pan Marek Lewandowski - sala nr 30 ( budynek byłego gimnazjum)

VIIIb - Pani Magdalena Żukowska - sala nr 18 ( budynek byłego gimnazjum)

Uczniowie zostaną dowiezieni do szkoły na godz. 9.00. W czasie dowozu obowiązuje zakrycie ust i nosa. Przed wejściem do budynku uczniowie powinni zdezynfekować ręce.

autor informacji: Marek Lewandowski
data publikacji: 2020-08-28 18:56:11

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach - sesja 2020

język polski

szkoła     gmina   powiat     województwo       kraj

63%         57%      56%         58%                59%

matematyka

60%         53%       48%        47%                46%

język angielski

55%         53%      51%          54%                54%

język rosyjski

62%         53%      44%           45%               48%

Wniosek: Uczniowie naszej szkoły ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty uzyskali wyniki powyżej średniej: gminy, powiatu, województwa i kraju. Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom.

autor informacji: Marek Lewandowski
data publikacji: 2020-08-09 16:19:49
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 |
Copyright © 2009 - 2021 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.