Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: czwartek, 18 lipca 2024 r. Przerwa wakacyjna.
Życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji

Czary… Mary…

Andrzejki ‘2012

Andrzejki to ostatnia w tym roku okazja do hucznej zabawy dla uczniów Zespołu Szkół w Sadkowicach. Wigilia imienin Andrzeja przypadła w tym roku na czwartek. Organizatorzy zabawy andrzejkowej prosili o przebranie się uczniów w tym dniu w stylu lat 60, 70, bądź 80, ponieważ dj będzie prowadził dyskotekę w rytm przebojów z dawnych lat. Trzeba przyznać, że wiele osób dostosowało się charakteryzacją do klimatu dyskoteki. Najciekawiej przebrani uczniowie otrzymali słodkie upominki i pozowali do wspólnej fotografii.  Popołudnie 29.11. minęło nie tylko pod hasłem zabawy tanecznej  - uczniowie spędzili czas również na wróżbach i konkursach. Uczniowie klas III gimnazjum oraz Samorządy Uczniowskie gimnazjum oraz szkoły podstawowej zajęły się przygotowaniem wróżb dla wszystkich ciekawych przyszłości. SU Gimnazjum zadbał o przygotowanie konkurencji dla swoich młodszych kolegów ze szkoły podstawowej i gimnazjum: były tańce na gazecie, z woreczkami na głowie, slalom z piłeczką, jedzenie jabłka na czas, przeciąganie liny, bieg trójki na narcie, karaoke i wiele innych.  Zwycięscy otrzymali słodkie upominki.  Organizatorzy zadbali  również o wszystkich uczniów, ponieważ każdy uczestnik zabawy otrzymał pączka oraz napój. Po dyskotece uczniowie zapewniony mieli odwóz autokarem szkolnym.  Wysoka frekwencja na zabawie andrzejkowej, pełen parkiet i zawiedzione miny dzieci, że czas tak szybko mija i pora już udać się do domu, świadczą o sukcesie Andrzejek. Następnej Andrzejki już za rok !

Organizacją Andrzejek zajęli się opiekunowie SU Gimnazjum pani Magdalena Pajda i pan Radosław Kowalczyk, opiekun SU szkoły podstawowej pani Barbara Wiktorek, pani Kamila Major. Opiekę nad uczniami sprawowali wychowawcy klas oraz nauczyciele wyznaczeni na dyżury.

Opracowała: Kamila Major


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2012-12-02 17:04:13

Ślubowanie klas I gimnazjum

W ostatni czwartek, tj. 29 listopada, miała miejsce bardzo ważna uroczystość dla uczniów klas I gimnazjum – ślubowanie. Uroczystość rozpoczęli uczniowie klas III gimnazjum, którzy powitali w progach szkoły nowych uczniów życząc im powodzenia, pogody ducha i wiary we własne siły. Przypomnieli również zebranym genezę powstania placówek oświatowych jakimi są gimnazja. Następnie wicedyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach pani Teresa Wielgus  powitała „pierwszaków” w progach gimnazjum i przeczytała tekst ślubowania. Po ślubowaniu głos zabrała również sekretarz gminy Sadkowice pani Katarzyna Ciołak życząc uczniom właściwego spożytkowania najbliższych trzech lat i licznych sukcesów w nauce. Uczniowie otrzymali od pani sekretarz i inspektor oświaty pani Wandy Więckowskiej zestawy piśmiennicze. Następnie  uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym przestawili  korzyści wynikające z sumiennej i systematycznej nauki. W programie  wykorzystano utwory: IX Symfonię Ludwika van Beethovena, „Nie spoczniemy” Czerwonych Gitar, „Odpowie Ci wiatr” Eleni oraz melodię z „Nocy i dni”.  Oprawą muzyczną całości zajął się Bartek Wincek z klasy IIB gimnazjum. Na zakończenie uczniowie podziękowali swoim wychowawcom i nauczycielom ze szkoły podstawowej za wiedzę, trud wychowawczy i wyrozumiałość wręczając każdemu dyplom-podziękowanie, wiązanki kwiatów wręczono wicedyrektor pani Teresie Wielgus, sekretarz gminy pani Katarzynie Ciołak oraz obecnemu na uroczystości proboszczowi naszej parafii ks. Maciejowi Mroczkowskiemu.

Po części oficjalnej rodzice uczniów klas I zaprosili gości, nauczycieli oraz pierwszaków na przygotowany przez siebie obfity poczęstunek.

Uroczystość ślubowania klas I przygotowały wychowawczynie: pani Agnieszka Tulin (klasa IA) i pani Magdalena Pajda (klasa IB), a także pani Kamila Major.

 

Opracowała Kamila Major


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2012-12-02 14:05:32

Andrzejkowa akcja charytatywna
Szkolnego Koła Caritas

Z  okazji Andrzejek 29 listopada 2012 r. członkowie Szkolnego Koła Caritas zaprosili wszystkich do udziału w akcji charytatywnej polegającej na dostarczaniu produktów – słodyczy, które następnie sprzedawane były w sklepiku Caritasu podczas przerw lekcyjnych oraz w trakcie trwania zabawy andrzejkowej. Pozyskane ze sprzedaży środki zastaną przeznaczone na działalność SK Caritas, tj. pomoc najbardziej potrzebującym.

 

Opiekun SK Caritas pani Maria Wiśniewska oraz uczniowie należący do koła składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które włączyły się
i wsparły przeprowadzoną akcję charytatywną -
DZIĘKUJEMY!!!

 

 

Opracowała: Kamila Major


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2012-12-02 14:00:29

„W hołdzie poległym”

W poniedziałek 26 listopada odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego klas II Gimnazjum im. Jana Pawła II. Tegoroczny temat brzmiał: „Jak upamiętniamy kolejne rocznice bitwy Oddziału Leśnego „Dzik” z okupantem hitlerowskim?”, a zwieńczeniem działań podejmowanych przez poszczególne grupy uczniów był program artystyczny „W hołdzie poległym”, który zaprezentowano przybyłym gościom: sekretarz gminy Sadkowice pani Katarzynie Ciołak, inspektowi oświaty pani Wandzie Więckowskiej, proboszczowi parafii Sadkowice ks. Maciejowi Mroczkowskiemu, a także nauczycielom, rodzicom oraz uczniom.

Dokładnie 68 lat temu, w nocy z 26 na 27 listopada 1944 roku, na terenie naszej gminy w miejscowości Szwejki Nowe rozegrała się najbardziej krwawa bitwa stoczona przez partyzantów Armii Krajowej Oddziału Leśnego „Dzik” z okupantem hitlerowskim. Ci, którzy walczyli o wolność i niezawisłość zostali rozgromieni. O minionych wydarzeniach mieszkańcom gminy przypomina pomnik postawiony bohaterskim żołnierzom w miejscu ich śmierci, ostatni żyjący świadkowie wydarzeń oraz pamięć kolejnych pokoleń.  Upamiętnieniem bitwy jest co roku odprawiana msza święta w kościele parafialnym w Sadkowicach, apel pod pomnikiem, złożone kwiaty i zapalone znicze. Pamięć o poległych pielęgnują również kolejne pokolenia dzieci i młodzieży naszej szkoły:  kultywują pamięć o żołnierzach, dbają o porządek wokół pomnika, zapalają znicze.

                                                             „To, co przeżyło jedno pokolenie,

                                                            Drugie przerabia w sercu pamięci:

                                                          I tak pochodem idą cienie…  cienie…

                                                        Aż się następne znów na krew poświęci!

                                                      Wspomnienie dziadów pieśnią jest dla synów,

                                                    Od Belwederu do śniegów Tobolska,

                                                  I znów przez wnuków grzmi piorunem czynów…

                                                Pieśń… czyn… wspomnienie – to jedno: Polska!”

                                                                 (fragment  z części artystycznej „W hołdzie poległym”)

 

W projekcie brali udział gimnazjaliści z klasy IIA i IIB realizujący zadania pod kierunkiem nauczycieli: pana Radosława Kowalczyk, pani Ewy Kępki, pani Marianny Kani, pani Beaty Gotner, pani Beaty Pakuły, pani Renaty Ekiel, pani Urszuli Adamczyk, pani Magdaleny Pajdy, pani Anny Szczepańskiej.

 

Opracowała: Kamila Major


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2012-11-26 23:52:50

„Wielkie troski małych dzieci”

W ostatni wtorek, tj. 13 listopada 2012 r., odbyła się w Skierniewicach konferencja Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach na temat: „Czy samorządność jest skuteczną drogą do celu i ‘pokarmem dla woli’ dziecka?”. Organizatorzy spotkania propagowali korczakowską idee samorządności jako „sprawdzony instrument kształtowania społecznych i moralnych postaw uczniów” oraz korzystanie z korczakowskich technik wychowawczych dostosowanych do potrzeb naszych czasów.

Podczas konferencji uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach zaprezentowali przedstawienie pt: „Wielkie troski małych dzieci”. Scenariusz spektaklu odwołuje się do twórczości Janusza Korczaka i jest autorskim dziełem polonistek Zespołu Szkół w Sadkowicach pani Beaty Pakuły i pani Agnieszki Tulin. Na potrzeby przedstawienia powstały również teksty dwóch zaprezentowanych piosenek. Oprawą muzyczną sztuki zajął się chór „Nadzieja” prowadzony przez pana Jacka Woźniaka. Gra aktorska, charakteryzacja, dbałość o każdy szczegół przedstawienia zachwyciły zebranych.  A wśród widowni zasiedli: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach Mirosława Nowacka, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka Barbara Sochal, I zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice Beata Jabłońska, Starosta Powiatu Skierniewickiego Mirosław Belina, Wicestarosta Powiatu Skierniewickiego Jan Białek, członkowie Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka Elżbieta Woźniak oraz Teresa Szczepańska, jak również wizytatorzy, nauczyciele i uczniowie. Z Zespołu Szkół w Sadkowicach oprócz uczniów udział w konferencji wzięli: dyrektor Marek Lewandowski, przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Czerwńska oraz nauczyciele p.Beata Pakuła, p. Beata Rogala i opiekun Samodządu Uczniowskiego pan Radosław Kowalczyk.

Opracowała Kamila Major

 

 

Na zdjęciu uczniowie wśród swoich opiekunów i zaproszonych na konferencję gości.


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2012-11-14 09:34:55
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
Copyright © 2009 - 2021 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.