Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: sobota, 20 kwietnia 2024 r. Do końca roku szkolnego: 63 dni.

PODSUMOWANIE PROJEKTU
„MAM 6 LAT”

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Sadkowicach we współpracy z dyrekcją szkoły
i nauczycielami przedszkola i klas I – III wzięła udział w konkursie dla rad rodziców „Mam 6 lat” organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem konkursu było promowanie i upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców mających na celu przyjazną adaptację dzieci sześcioletnich do edukacji szkolnej.


Konkurs realizowany był w dwóch modułach:
moduł I - „Sześciolatek w przyjaznej szkole” - Jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do pierwszej klasy? - skierowany do rad rodziców w przedszkolach;
moduł II – Przyjaźnie z przedszkola do szkoły” - Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście dziecka z przedszkola do szkoły podstawowej było przyjazne? - skierowany do rad rodziców w przedszkolach.


Rada rodziców szkoły podstawowej i przedszkola we współpracy z nauczycielami przygotowały projekty konkursowe, które w formie sprawozdań zostały przekazane do Kuratorium Oświaty w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach.


Dnia 22 maja 2012 r. odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego w Łodzi, na które zaproszenie otrzymali przedstawiciele Zespołu Szkół w Sadkowicach.
W Wojewódzkie Gali Konkursu Ministra Edukacji w Łodzi wzięli udział przedstawiciele rady rodziców, nauczycieli i 14 uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat.
Rady Rodziców szkoły i przedszkola oraz dyrektor otrzymali podziękowanie za udział w konkursie i dyplomy w postaci tablic „Szkoła przyjazna dla sześciolatka”„Przedszkole przyjazne dla sześciolatka”.
Udział w gali był również okazją do zapoznania się z dorobkiem i doświadczeniami innych placówek uczestniczących w konkursie urozmaiconych występami artystycznymi dzieci i teatru rodziców. Wszyscy uczestniczyli także w poczęstunku.

Wyjazd na podsumowanie stał się okazją do poznania przez dzieci stolicy województwa – Łodzi i Arboretum w Rogowie. Szczególnie wielką atrakcją okazał się pobyt w Arboretum. Pięknie kwitnące różnymi kolorami azalie i różaneczniki przyciągały wzrok i roztaczały wspaniały aromat. W słonecznej pogodzie również inne rośliny cieszyły oko. Wszyscy poznali wiele informacji na temat niektórych okazów roślin w parku.


Wyjazd odbył się dzięki rodzicom, którzy zakupili bilety.  Kierownikiem wyjazdu była Janina Walas, opiekunami: Krystyna Woźniak, Emilia Rochmińska i Beata Korzycka.

 

Z artykułem związana jest również galeria "Sześciolatki w Arboretum w Rogowie".


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2012-05-28 10:37:01

Wycieczka Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum
do Warszawy

W dniu 9 maja 2012 r. Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Jana Pawła II zorganizował wraz ze swoimi opiekunami, tj. p. Magdaleną Pajdą i p. Radosławem Kowalczykiem, wycieczkę do Warszawy. Wycieczka została ufundowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Udział wzięli w niej uczniowie zaangażowani w bieżącym roku szkolnym w pracę SU na rzecz profilaktyki uzależnień.

Głównymi priorytetami wyjazdu było zwiedzanie ciekawych obiektów na terenie stolicy i jej okolic - Muzeum Powstania Warszawskiego, Starego Miasta i Pałacu w Wilanowie.

Już o godzinie 7.00 rano wyruszyliśmy spod szkoły w Sadkowicach. Pierwszym obiektem, który zobaczyliśmy było Muzeum Powstania Warszawskiego. To, co tam zobaczyliśmy, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Wprost nie mogliśmy uwierzyć, że niegdyś w tym miejscu mieściła się elektrownia tramwajowa. Muzeum interaktywne,o którym mowa, w niesamowity sposób pobudza wyobraźnię i wywołuje przeżycia związane z sytuacją powstańców i cywilnych mieszkańców Warszawy. Młodzież oprócz tego, że miała możliwość obejrzenia wielu eksponatów, to wiele z nich mogła również dotknąć. Przemieszczając się po muzeum, uczniowie zbierali kolejne kartki z kalendarza obejmujące 63 dni trwania powstania i opisujące jego aktualną sytuację. Bardzo duże zainteresowanie wśród naszej grupy wzbudziły kanały. Każdy mógł wyobrazić sobie, co przeżywali ludzie, którzy w nich szukali drogi ucieczki i schronienia.

Następnie udaliśmy się pod Kolumnę Zygmunta III Wazy, gdzie również zobaczyliśmy Zamek Królewski i wiele innych budynków oddających klimat historycznej Warszawy. Potem wyruszyliśmy do Wilanowa, gdzie zwiedzaliśmy wybudowaną w drugiej połowie XVII wieku letnią rezydencję króla Jana III Sobieskiego. W licznych, bogato zdobionych salach pałacu podziwialiśmy kolekcje portretów, rzeźb i waz.

Nasze zwiedzanie nie ograniczyło się tylko do biernego słuchania naszej przewodniczki, lecz mieliśmy możliwość zaprezentowania naszej wiedzy związanej z tym miejscem i postaciami z nim związanymi odpowiadając na pytania zadawane przez naszą przewodniczkę, jak również rozwiązując karty pracy, które od niej otrzymaliśmy.

Pełni wrażeń i bogatsi o wiele nowych przeżyć udaliśmy się w drogę powrotną. Z pewnością możemy stwierdzić, iż nasz wyjazd okazał się doskonałą lekcją żywej historii.

 

Opracował: Radosław Kowalczyk


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2012-05-16 23:23:57

IV Gminny Konkurs Ortograficzny

Dnia 15.05.2012 r. odbył się IV Gminny Konkurs Ortograficzny „Z życia Janusza Korczaka” pod patronatem Wójta Gminy Sadkowice i Dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach zorganizowany przez polonistki Beatę Pakułę i Agnieszkę Tulin.
Tradycyjnie konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i odbył się w dwóch kategoriach: klasa IV i klasy V-VI.
W tym roku uczniowie zmagali się z dyktandem, którego treść dotyczyła życia i twórczości patrona szkoły w Sadkowicach Janusza Korczaka (w Roku Korczakowskim), rozwiązywali test wyboru sprawdzający wiedzę o zasadach ortograficznych oraz sprawdzali swoje umiejętności w zakresie posługiwania się słownikiem ortograficznym.
Wszystkie dzieci spisały się bardzo dobrze. Z naszej szkoły nagrodzone zostały trzy uczennice w kategorii kl. IV – Daria Lichańska III miejsce, w kategorii kl. V-VI - Zuzanna Nogańska  II miejsce i Lidia Wylezińska III miejsce.

A oto pełne zestawienie wyników konkursu:

kategoria klasa IV       

I miejsce    Paulina Gąsowska 
Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie        

II miejsce    Anna Szczepańska 
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół w Lubani

III miejsce  Daria Lichańska
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach   

kategoria klasy V-VI

I miejsce   Kinga Milczarek
Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie 

II miejsce  Zuzanna Nogańska
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach

III miejsce Lidia Wylezińska
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach 


 

Opracowała: Beata Pakuła

 


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2012-05-15 23:35:10

III
Warszawskie Targi Książki

W sobotę 12.05.2012 r. grupa dzieci z klas III-VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka uczestniczyła w wycieczce do stolicy na III Warszawskie Targi Książki. W salach Pałacu Kultury i Nauki dzieci zobaczyły stoiska wydawców literatury dziecięcej i młodzieżowej z bestsellerami i nowościami dla dzieci i młodzieży. Spotkały również postacie znane dotąd z telewizji podpisujące swoje książki, m.in.:  Andrzeja Grabowskiego, Elżbietę Dzikowską, Beatę Tyszkiewicz, Jolantę Kwaśniewską, Marię Czuwaszek i Artura Andrusa. Trafiły też do Sali, gdzie odbywał się pokaz powstawiania papieru czerpanego.  Fundacja ,,Zdążyć z pomocą” zaprosiła  dzieci na głośne czytanie książki przez pisarkę Ewę Frączak. Uczestnicy wycieczki odwiedzili salę poświęconą Januszowi Korczakowi, gdzie oglądały wystawę dotycząca życia pisarza. Dzieci były także pod pomnikiem Janusza Korczaka i spacerowały po  miejscach, gdzie znajdowało się getto warszawskie.  Na zakończenie cała grupa z opiekunami odbyła krótką podróż warszawskim metrem.


Wycieczkę zorganizowały i opiekę nad uczniami sprawowały panie: Renata Ekiel, Wiesława Przybyłkiewicz i Ewa Kępka.

 


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2012-05-15 10:36:43

Wycieczka
w Góry Świętokrzyskie

Dnia 10 maja 2012 r. odbyła się wycieczka w Góry Świętokrzyskie uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka. W wycieczce uczestniczyło 50 uczestników – dzieci i ich rodziców. Podczas wyjazdu zwiedzono Jaskinię Raj, ruiny zamku w Chęcinach, podziwiano piękno krajobrazu Gór  Świętokrzyskich z tarasu widokowego na Łysicy oraz klasztor na Świętym Krzyżu. Ostatnim punktem wycieczki był Mc Donald’s. Opiekę nad uczniami podczas wycieczki sprawowali nauczyciele: Wiesława Przybyłkiewicz, Agnieszka Tulin, Beata Pakuła oraz Marcin Stolarek. 
   Opracowała: Wiesława Przybyłkiewicz


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2012-05-11 10:43:07
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |
Copyright © 2009 - 2021 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.