Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: sobota, 20 kwietnia 2024 r. Do końca roku szkolnego: 63 dni.

 

Kiermasz używanych podręczników

 

W dniu 5 września 2011 r. Rada Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Sadkowicach zorganizowała kiermasz ksiażki, podczas którego uczniowie mieli możliwość odkupienia używanych podręczników od swoich starszych kolegów.

autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2011-10-10 15:39:06

 

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do

wiedzy”

 

Ponadregionalny Projekt Edukacyjny współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” –III edycja. Głównym celem Projektu było wdrażanie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywało się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewniło uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwiło działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie: językowej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, matematyczno- przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno-informacyjnej oraz społecznej. Zgodnie z ogólną tezą Howarda Gardnera, każdy człowiek ma wiele stosunkowo odrębnych inteligencji: językową, ruchową, matematyczno- logiczną, wizualno-przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną, interpersonalną, intrapersonalną. Poszczególne typy inteligencji są w różnym stopniu rozwinięte i tworzą wspólnie indywidualny profil inteligencji. Wszystkie inteligencje wzajemnie ze sobą współpracują, a każdy jej rodzaj może być modyfikowany i ciągle rozwijany. Służy temu odpowiednia stymulacja, właściwa organizacja środowiska rozwoju oraz wykorzystywanie szerokiego spektrum możliwości dzieci. Określenie profilu inteligencji i dostrzeżenie zachodzących w nim zmian umożliwiło określenie „mocnych” i „słabych” stron dzieci, co sprzyjało indywidualizacji i nawiązywaniu wzajemnych kontaktów. Zorganizowanie w ramach Projektu bogatego środowiska edukacyjnego oraz wykorzystywanie metod nauczania- uczenia się właściwych dla danego profilu inteligencji, stwarzały warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę- warunki do osiągania sukcesów.  W klasie panuje bardzo dobra atmosfera –uczniowie spontanicznie sobie pomagają, pocieszają, troszczą się o siebie, wykazują cierpliwość i zrozumienie dla siebie nawzajem. Brak jest widocznych konfliktów. Nie obserwuje się efektu odrzucenia. Będziemy pielęgnować i wzmacniać te więzi ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci nieśmiałe, niepewne siebie, zamknięte. Przy tak stawianych przed uczniami zadaniach wiele korzyści w sferze społecznej, interpersonalnej mogą czerpać dzieci nie mające takich trudności i oporów. Dobra współpraca z nauczycielami i kontakt z dziećmi z innych klas przepełniają optymizmem i nadzieją na sukces pedagogiczny i wychowawczy. Sprzyjają temu wspólnie organizowane imprezy i wycieczki. W ramach realizacji Projektu dzieci wzięły udział w wycieczce do Rezerwatu Modrzewia Polskiego w Trębaczowie, Arboretum i Alpinarium w Rogowie.

Udział uczniów w Projekcie umożliwił im działanie we wszystkich dziedzinach aktywności prowadząc do rozwoju kompetencji „mocnych” i „słabych” stron. Świadomy wybór dotyczący rozwoju aktywności lub kierowany przez nauczyciela w kilku przypadkach wpłynął na zmianę profilu inteligencji.

Uczniowie mogli współpracować w grupie lub samodzielnie podejmować działania, co podniosło poziom kompetencji społecznej, pozwoliło na przełamanie nieśmiałości oraz pokonanie barier w komunikacji. Poszerzyli zasób słownictwa, potrafią mówić na temat otaczającej przyrody, dokonać samooceny, wyrażać myśli w formie dłuższych wypowiedzi. Rozwinęli wszystkie kompetencje a w szczególności przyrodniczą. Z wielką radością uczestniczyli w zajęciach ruchowych i muzycznych wspierając rozwój koordynacji ruchowej, zręczności i sprawności fizycznej, zainteresowania ekspresją muzyczną. Rozwinęły swoją wrażliwość na otaczającą przyrodę, uczyły się dostrzegać jej piękno oraz konieczność szanowania i ochrony jej na co dzień. Kształtowały emocjonalny stosunek do otaczającego środowiska i doświadczyły tego w praktyce. Odczuli również, że mogą być dla innych wzorem do naśladowania, co bardzo zmotywowało ich do dalszej, aktywnej pracy. Rodzice i inni dorośli z którymi zetknęli się uczniowie uczestniczący w Projekcie zauważyli, że dzieci mogą być pełnowartościowymi partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska. Są one bowiem doskonałymi obserwatorami tego wszystkiego, co wokół nich się dzieje. Są spontaniczne i ciekawe świata, mogą jeszcze wiele zmienić i ocalić a w przyszłości żyć i oddychać świeżym powietrzem.

Dzieci zaprezentowały inscenizację słowno-muzyczną, pt. „Jaś i Małgosia”, w której identyfikują się z problemami przyrody- stając się jej cząstką  promują postawy proekologiczne. Dzieci i rodzice bardzo zaangażowali się w występ i przygotowania dekoracji oraz wspólnego poczęstunku.

Dzięki udziałowi w Projekcie poznałam lepiej swoich wychowanków, dostrzegłam specyfikę i zróżnicowanie ich potrzeb i możliwości dzięki czemu łatwiej mi będzie zatroszczyć się o optymalny rozwój swoich uczniów. Zdobyte doświadczenia pomogą mi lepiej ich zrozumieć, a zatem również i ocena ich umiejętności i wiedzy będzie bardziej wyważona i osadzona w realiach rzeczywistości edukacyjnej. Praca ta przyniosła mi satysfakcję, a dzieciom radość i niezapomniane doświadczenie wiedzy- mówi Pani Halina Tokarska

 

                             Opracowały: Halina Tokarska, Karolina Jaźwiec


autor informacji: Ilona Mleczarek
data publikacji: 2011-06-29 14:31:58

 

Matematyczna rywalizacja w Zespole Szkół w Sadkowicach 

 

W dniu 06.06 2011r. 11 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Janusz Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach rywalizowało w Szkolnym Konkursie Matematycznym zorganizowanym przez panią Barbarę Wiktorek i panią Halinę Pruszczyk. Brało w nim udział  4 uczniów z kl. VI a, 3 z kl. VI b, 3 z kl. V a i 1 z kl. V b. Uczniowie mieli do rozwiązania 6 zadań tekstowych w czasie 45 minut i mogli w sumie maksymalnie zdobyć 25 punktów.

       Najlepsze wyniki osiągnęli:

  1. Nogański Kacper z kl. VI a z 19 punktami
  2. Wydra Edyta z kl. VI a z 14 punktami
  3. Pietrzak Dominika z kl. VI b z 11 punktami

Gratulujemy nagrodzonym, a wszystkim życzymy dalszych sukcesów.

 

autor informacji: Ilona Mleczarek
data publikacji: 2011-06-28 08:27:08

 

Szlakiem historii i legend Warszawy

 

Dn. 17.06.2011r. grupa przedszkolna wraz ze swoją wychowawczynią Beatą Korzycką, która pełniła funkcję kierownika wycieczki, opiekunami: Agnieszką Tulin, Iloną Mleczarek, klasą Ia z wychowawcą Anną Majewską oraz kochanymi rodzicami odbyli ciekawą wycieczkę do Warszawy. Celem wycieczki było zwiedzanie Starego i Nowego Miasta, ZOO, Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki. Dzieci mogły poznać i utrwalić wiadomości dotyczące historii i legend Warszawy. Zapoznać się z życiem zwierząt mieszkających w zoo. Przeprowadzić doświadczenie dotyczące fizyki, poznać historię powstania węgla, a także przenieść się w odległe czasy oglądając i wysłuchując historii urządzeń gospodarstwa domowego, podziwiając pojazdy z lat 70 i 80. Atrakcją zarówno dla dzieci jak i dorosłych były przepiękne, nowo wybudowane fontanny, które swoimi różnymi ,,wybuchami” wody wzbudzały ogromne wrażenie.

Wycieczka była zorganizowana przy współpracy Biura ,,Fundatur” pilotowała ją pani Dorotka, a po Warszawie oprowadzała nas p. Kasia – przewodnik warszawski.

W trakcie wycieczki dzieci mogły zregenerować siły spożywając smaczny obiad w restauracji żydowskiej. Czas upływał nam bardzo szybko. Wszyscy zmęczeni, ale weseli wracali do domu. Po drodze można było prezentować swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i umysłowe. Dzieci i rodzice chętnie brali udział we wszystkich konkursach organizowanych podczas podróży. Taka lekcja historii wszystkim na długo pozostanie w pamięci. Wszystko zostało uwiecznione na zdjęciach.

 

 

Więcej zdjęc w galerii.

 

autor informacji: Ilona Mleczarek
data publikacji: 2011-06-23 11:20:14

 

Wycieczka 5,6 – latków do Warszawy

W dniu 7 czerwca 2011 roku 5, 6 – latki i ich rodzice z Przedszkola w Sadkowicach oraz grupa dzieci z Przedszkola w Trębaczewie wraz z wychowawczyniami: Emilią Rochmińską, Sylwią Świstak i opiekunkami: Iloną Mleczarek, Angeliką Przybyłkiewicz wyruszyły, w poszukiwaniu przygody, na wycieczkę do Warszawy. Program imprezy był bardzo ciekawy: zwiedzanie ZOO, spektakl „Nieznośne słoniątko” w teatrze lalek Guliwer oraz spacer po Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie.
Zaczęło się pechowo: autokary przyjechały z opóźnieniem, potem kierowca zabłądził w Warszawie i pobyt w ZOO skrócił się o godzinę ale co tam – do teatru zdążyliśmy. W drodze do Powsina dzieci i dorośli zjedli posiłek w Mc Donaldzie, znalazł się też czas na zabawę na zjeżdżalni. W Ogrodzie Botanicznym dzieciom najbardziej podobała się kolekcja roślin górskich wśród kamieni i skał, po których można było się wspinać oraz kamienna ścieżka przez staw pełen wodnych roślin, ryb i ślimaków. Szkoda, że szklarnie z roślinami tropikalnymi były już zamknięte. Najważniejszy jest fakt, że wycieczka bardzo podobała się dzieciom. Koszt przejazdu autokarów pokryła Gminna Komisja rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadkowicach.

 

autor informacji: Ilona Mleczarek
data publikacji: 2011-06-23 11:22:34
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |
Copyright © 2009 - 2021 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.