Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r. Przerwa wakacyjna.
Drodzy Uczniowie, pamiętajcie o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wypoczynku wakacyjnego!

Wycieczka Gniezno - Biskupin
/17.09.2021/


Uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej w Sadkowicach wraz z nauczycielami udali się 17 września 2021 r. na wycieczkę do Gniezna – jednego z najstarszych miast w Polsce. Po spotkaniu z przewodnikiem zwiedzaliśmy położoną na Wzgórzu Lecha Katedrę Gnieźnieńską ze słynnymi Drzwiami Gnieźnieńskimi – najcenniejszym zabytkiem sztuki romańskiej w Polsce, na którym przedstawione zostało życie św. Wojciecha. Katedra to miejsce ważnych wydarzeń historycznych: koronacja Bolesława Chrobrego oraz słynny Zjazd Gnieźnieński. Wewnątrz znajdują się relikwie patrona Polski św. Wojciecha. Korzystając z okazji weszliśmy na taras widokowy katedry, by podziwiać uroki Gniezna. Następnie pojechaliśmy do Biskupina. Zwiedzaliśmy osadę obronną kultury łużyckiej oraz Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Zobaczyliśmy rekonstrukcje dawnych chat. Ostatnim punktem naszej wycieczki były zajęcia edukacyjne: plener garncarski – prelekcja, pokaz oraz samodzielne lepienie w glinie oraz obrona osady pałuckiej – turniej strzelania z łuku. Zajęcia te były doskonałą okazją do integracji uczniów.

Zmęczeni, ale zadowoleni, wróciliśmy do autokaru, by udać się w drogę powrotną do domu. Była to pouczająca wyjazdowa lekcja historii. Organizatorem wycieczki była pani Halina Pruszczyk – nauczyciel matematyki, opiekunami: pani Agnieszka Tulin – nauczyciel języka polskiego, pani Magdalena Pajda-  nauczyciel biologii i chemii, pan Radosław Kowalczyk – nauczyciel historii oraz wosu. 

Opracowała Halina Pruszczyk


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2021-09-28 21:38:29

XIII PROMIENISTA PIELGRZYMKA SZKÓŁ

     16 września 2021r uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIII Promienistej Pielgrzymce Szkół  do Sanktuarium Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Szczukach, będącej dziękczynieniem  za beatyfikację Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej.

Pielgrzymka odbyła się pod hasłem: Błogosławieni: Księże Stefanie Kardynale Wyszyński i Matko Elżbieto Różo Czacka – módlcie się za nami. Wzięło w niej udział 200 pątników z naszej szkoły.

Uczestnicy pielgrzymki nieśli w swoich dłoniach wizerunki powyższych błogosławionych.

Dla uczniów klas IV – VIII była to pielgrzymka piesza, zaś dla uczniów klas I – III pielgrzymka autokarowa.

Ok. godz. 10.30 Pątnicy przybyli do Sanktuarium, gdzie zostali powitani przez miejscowego Proboszcza – Księdza Macieja Mroczkowskiego.

O godz. 11.00 została odprawiona uroczysta, koncelebrowana Eucharystia, której przewodniczył  Ksiądz Józef Górecki. Oprócz miejscowego Proboszcza i Kustosza Sanktuarium – Księdza Macieja Mroczkowskiego udział w Eucharystii wzięli również kapłani z Parafii Lubania – Ksiądz Proboszcz Jarosław Orliński, oraz Ksiądz Zdzisław Prus.

W homilii wygłoszonej przez Ks. Józefa Góreckiego usłyszeliśmy wspomnienia o  Księdzu  Kardynale Stefanie Wyszyńskim, z rąk którego przed laty przyjął  on święcenia kapłańskie.

W Eucharystii uczestniczyli uczniowie, opiekunowie oraz dyrektorzy szkół z Sadkowic, Lubani, Trębaczewa, Kłopoczyna, Chodnowa, Starej Wsi, Gołosz.

Po uroczystej Mszy Świętej wszyscy pielgrzymi udali się na obfity, słodki poczęstunek.

Pogoda była nadzwyczaj sprzyjająca więc mogliśmy zwiedzić muzeum poświęcone pamięci św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz podjąć trud wejścia na Kalwarię Szczucką.

 Opiekę nad uczniami sprawowali następujący opiekunowie:

p.  Ewa Kępka, p. Maria Wiśniewska, p, Agnieszka Tulin, p. Agnieszka Pardej, p. Magdalena Żukowska, p. Milena Kramarz, p. Radosław Kowalczyk, p. Adam Ziemba, p. Krystyna Woźniak, p. Beata Korzycka, p. Dorota  Olborska,  p. Wiesława Przybyłkiewicz, p. Halina Tokarska, p. Jan Szymański.

 

 Opracowała Maria Wiśniewska


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2021-09-28 21:32:24

 Plan rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 dla Przedszkola i Szkoły Podstawowej

800  - Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Kościele Parafialnym w Sadkowicach.  Po Mszy św. o godzinie 900 rozpoczęcie roku szkolnego w klasach z wychowawcami wg poniższego harmonogramu.

W dniu 1 września 2021 roku nie będzie dowozu do przedszkola i szkoły podstawowej.

Przedszkole w Zespole Szkół w Sadkowicach

Grupa

Wychowawca

Nr sali

Uwagi

A - zerówka

Emilia Rochmińska

16

stary budynek szkoły podstawowej

B

Beata Rogala

 

sala w budynku przedszkola po prawej stronie

 

C

Marlena Przyborek

14

stary budynek szkoły podstawowej

D

Paulina Woszczyk

sala w budynku przedszkola po lewej stronie

 

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach

Oddział

Wychowawca

Nr sali

Uwagi

Ia

Wiesława Przybyłkiewicz

13

stary budynek szkoły podstawowej - I piętro

Ib

Beata Korzycka

5

stary budynek szkoły podstawowej - parter

IIa

Krystyna Woźniak

18

stary budynek szkoły podstawowej – I piętro

IIb

Janina Walas

17

stary budynek szkoły podstawowej – I piętro

IIIa

Urszula Adamczyk

15

budynek byłego gimnazjum - parter

IIIb

Halina Tokarska

20

stary budynek szkoły podstawowej – I piętro

IV

Magdalena Żukowska

30

budynek byłego gimnazjum

V

Agnieszka Tulin

8

budynek szkoły podstawowej – parter

VI

Halina Pruszczyk

12

budynek szkoły podstawowej – I piętro

VIIa

Beata Gotner - Jurek

33

budynek byłego gimnazjum – I piętro

VIIb

Agnieszka Pardej

31

budynek byłego gimnazjum – I piętro

VIIIa

Radosław Kowalczyk

32

budynek byłego gimazjum – I piętro

 

 

Na teren szkoły mogą wejść tylko rodzice dzieci z przedszkola oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej. Bardzo prosimy, żeby rodzice założyli maseczki oraz w miarę możliwości zachowali dystans społeczny.

Inne informacje:

Szkolny telefon 046 8156168 jest uszkodzony.

 

autor informacji: Marek Lewandowski
data publikacji: 2021-08-31 13:21:35

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021


 

Dnia 25 czerwca 2021 r. o godzinie 900 zabrzmiał po raz ostatni w tym roku szkolnym dzwonek wzywający uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021.

Dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach pan Marek Lewandowski wraz z wychowawcami klas wręczył uczniom nagrody książkowe za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Rada Rodziców była fundatorem nagród książkowych dla uczniówW imieniu Pani Karoliny Kowalskiej nagrody dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół w Sadkowicach wręczył sekretarz gminy Pan Krzysztof Starczewski.

Nagrody Wójta Gminy Sadkowice otrzymali uczniowie z największymi osiągnięciami w nauce:

NATALIA SOBCZAK, kl. VIIIb i MACIEJ PAJDA, kl. VIA

 


Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka odebrali z rąk dyrektora szkoły świadectwa ukończenia szkoły.

  

Dyrektor szkoły, nauczyciele oraz uczniowie pożegnali panią Magdalenę Sobczak, która przez osiem lat zasiadała w prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół w Sadkowicach. Natomiast pani Beata Pakuła w imieniu zebranych podziękowała za lata muzycznej współpracy pani Natalyi Adamowicz - utalentowanej wiolonczelistce i mamie naszej tegorocznej absolwentki.

 


Na zakończenie radosnych, ciepłych i bezpiecznych wakacji życzyli uczniom wójt gminy Sadkowice pani Karolina Kowalska, proboszcz parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczennników w Sadkowicach ks. Maciej Mroczkowski oraz dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach pan Marek Lewandowski.

Po części oficjalnej uczniowie udali się do swoich klasopracowni, gdzie z rąk wychowawców otrzymali upragnione świadectwa.

Opracowała Kamila Major

 

 

 


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2021-07-02 12:07:17

Pożegnanie uczniów klas VIII


Dnia 22 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół w Sadkowicach odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym uroczystość – pożegnanie uczniów klas VIII.

Nasi najstarsi uczniowie, przygotowani przez wychowawców: Marka Lewandowskiego, Magdalenę Żukowską oraz Beatę Pakułę, wspominali lata nauki w Zespole Szkół w Sadkowicach. Były słowa wdzięczności za naukę i opiekę, wiersze, piosenki oraz taniec w wykonaniu uczniów.    

W pięknych słowach podsumowujących ostatnie lata nauki zwrócił się do absolwentów dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach pan Marek Lewandowski. Z rąk pana dyrektora uczniowie otrzymali nagrody książkowe za najwyższe średnie ocen, za reprezentowanie barw szkoły w zawodach sportowych oraz muzycznych, a także za wysokie osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.

Dodatkowo nagrody książkowe uczennicom, które zostały laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu Sejmu Dzieci i Młodzieży RP 2021, wręczyli sekretarz Gminy Sadkowice pan Krzysztof Starczewski oraz przewodniczący Rady Gminy pan Jan Idzikowski.

    


 ***   ***   ***

DRODZY ABSOLWENCI!

ŻYCZY WAM SUKCESÓW W NAUCE, ROZWIJANIA PASJI I REALIZACJI MARZEŃ, ABY DROGA KTÓRĄ WYBIERZECIE DOPROWADZIŁA WAS TAM, GDZIE CHCIELIBYŚCI BYĆ ZA KILKA LAT...

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Sadkowicach

 

Opracowała Kamila Major

 


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2021-07-02 11:46:14
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
Copyright © 2009 - 2021 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.