Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: czwartek, 18 lipca 2024 r. Przerwa wakacyjna.
Życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji

Filmy na Konkurs pt. Książki naszych marzeń - II edycja

Scenariusz: Renata Ekiel, Beata Szymczyk
W filmie wystąpiły uczennice klas VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach oraz nauczycielki Beata Szymczyk i Renata Ekiel.

  

Wykonał: Mateusz Biskupiak
Wystąpili: Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sadkowicach

autor informacji: Tomasz Żaczkiewicz
data publikacji: 2015-10-13 14:17:31

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych z całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Pomysłodawcą i inicjatorem Światowych Dni Młodzieży jest święty Jan Paweł II. W czasie pontyfikatu Jana Pawła II odbyło się osiem dużych spotkań papieża z młodzieżą całego świata. Po jego śmierci kontynuatorami dialogu Kościoła z młodymi stali się jego kolejni następcy: papież Benedykt XVI( przewodniczył trzem takim spotkaniom) oraz papież Franciszek. W lipcu 2013 r. spotkał się z młodzieżą całego świata w Rio de Janeiro oraz zapowiedział, że następne międzynarodowe spotkanie odbędzie się w Krakowie w dniach 26-31 lipca 2016 r. Spotkaniom młodych towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II : Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nie tylko są z młodymi podczas samych Światowych Dni Młodzieży, ale wędrują non-stop po świecie gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r. , rozpoczęło się pielgrzymowanie tych znaków po polskiej ziemi. W rejonie rawskim naszej Łowickiej Diecezji symbole te zagoszczą 29 września 2015 r. Społeczność uczniowska Zespołu Szkół w Sadkowicach aktywnie włączyła się w przygotowania. Ich działaniu przyświeca hasło „ Z Rio przez Sadkowice do Krakowa”. Nauczyciele , katecheci i wychowawcy przeprowadzili z uczniami pogadanki wprowadzając ich w temat Światowych Dni Młodzieży. Bohaterowie filmu „ Cyrenejczycy” dali świadectwo radości płynącej z pielgrzymowania z krzyżem. W salach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych zabrzmiał hymn Światowych Dni Młodzieży 2016 oraz pieśni oazowe tj. „ Barka”, „ Abba Ojcze”, „ Wiele jest serc” . W czwartek 17.09.2015 r. 140 uczniów naszej szkoły wzięło udział w pielgrzymce do Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczukach, podczas której otwierali swe serca na drugiego człowieka, wielbili Boga modlitwą oraz śpiewem ponosząc trud wędrówki. Na terenie szkoły wykonano dekorację z myślą o przyjęciu miniatur symboli Światowych Dni Młodzieży jakie miało miejsce w niedzielę 20.09.2015 r. Podczas uroczystej mszy świętej którą uświetniła procesja z darami, poczty sztandarowe szkoły podstawowej i gimnazjum oraz obecność ambasadorów reprezentujących naszą parafię w Diecezji Łowickiej ksiądz celebrujący mszę przekazał miniatury symboli Światowych Dni Młodzieży na ręce dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach p. Marka Lewandowskiego. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu Światowych Dni Młodzieży 2016 pod kierunkiem pana Jacka Woźniaka z udziałem wszystkich obecnych wyruszyła procesja w kierunku szkoły. Z pieśnią i modlitwą, którą poprowadziła p. Maria Wiśniewska wśród powiewających w słońcu flag Światowych Dni Młodzieży rozpoczęła się peregrynacja symboli. Cyrenejczykami w tej podniosłej dla naszej społeczności szkolnej chwili stali się: dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach p. Marek Lewandowski, wicedyrektor ZS p. Teresa Wielgus, katechetka pracująca z młodzieżą gimnazjalną p. Barbara Machałowska, przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Czerwińska, uczniowie naszej szkoły: Weronika Albrecht, Weronika Kowalczyk oraz ambasadorzy: Agnieszka Kępka i Damian Grochal. Licznie przybyli rodzice, dzieci i młodzież byli pielgrzymami, których łączyło jedno przesłanie, które Jan Paweł II skierował w 1984 r. do młodzieży „ Nieście ten krzyż w świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie”. Kiedy już znaki te zagościły w budynku szkoły – ambasadorzy poprowadzili modlitwę w intencji całej społeczności szkolnej, młodzieży polskiej oraz ludzi młodych całego świata o dobre przygotowanie się na spotkanie z papieżem Franciszkiem w Krakowie, a wcześniej do włączenia się w adorację symboli Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji.
Wspólnie odśpiewana „Barka” - ulubiona pieśń oazowa świętego Jana Pawła II – pomysłodawcy Światowych Dni Młodzieży zakończyła pierwszy etap przygotowań młodzieży Zespołu Szkół w Sadkowicach do obchodów Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Wszystkich uczestników uroczystości zapoznano z programem peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży po Diecezji Łowickiej, udostępniono materiały promocyjne oraz zaproszono do udziału.

Organizatorzy dziękują wszystkim za udział w uroczystościach.

Opracowała: Halina Tokarska

 


autor informacji: Karolina Jaźwiec
data publikacji: 2015-09-28 17:49:11

Pielgrzymka piesza do Sanktuarium

do Szczuk

W dniu 17 września 2015r. odbyła się piesza pielgrzymka do Sanktuarium św. Maksymiliana Kolbego, której organizatorami byli pani Maria Wiśniewska i pan Andrzej Kieszek. W pielgrzymce uczestniczyli uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i wszystkich klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Sadkowicach.
Do Szczuk dotarli także uczniowie z Lubani, Trębaczewa, Kłopoczyna, Starej Wsi i Chodnowa. Uroczystą Mszę Świętą celebrowali czterej księża: ksiądz Jarosław Orliński z parafii Lubania, ksiądz Zdzisław Madzio z parafii Szczuki, ksiądz Cyprian Lewandowski z parafii w Lewinie, oraz ojciec pasjonista Piotr Sułkowski.
W czasie Mszy Świętej pielgrzymi dowiedzieli się bardzo dużo o życiu św. Maksymiliana Kolbego, a także o relikwiach spoczywających w szczuckiej świątyni. Wykazali się wspaniałymi umiejętnościami wokalnymi śpiewając wiele pieśni.
Po uroczystej mszy dzieci skorzystały ze słodkiego poczęstunku, a następnie zwiedzały teren Sanktuarium: drogę krzyżową, golgotę itp. Zrobiły także zakupy w przykościelnym sklepie z pamiątkami.

Opracował: Andrzej Kieszek

 


autor informacji: Karolina Jaźwiec
data publikacji: 2015-09-28 16:01:37

MISJA PRZYRODA

 

Misja Przyroda to była naprawdę fajna przygoda – tak uważają uczestnicy projektu edukacyjnego Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych, czyli uczniowie klas I, II i III, którzy  w dniach od 7 - 11 września  2015r. mieli okazję nieodpłatnie uczestniczyć w terenowych zajęciach w Świętokrzyskim Parku Narodowym dzięki dofinansowaniu pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz środków własnych Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund. 
Nauczycielem – koordynatorem wyjazdu była pani Magdalena Pajda, opiekunami zaś: pani Ewa Kępka, pani Urszula Adamczyk i pan Radosław Kowalczyk. Mieszkaliśmy w Bodzentynie w hotelu „Koziołek”, a firma przewozowa „Muszkieter” zajmowała się od początku do końca naszym transportem.
Pierwszego dnia posługując się mapą zwiedzaliśmy Bodzentyn i jego zabytki  Zwiedziliśmy:  Ruiny Pałacu Biskupów Krakowskich, mury obronne,  Kościół Parafialny pw.  Św. Stanisława, Kościół  Św. Ducha, Rynek Główny z pomnikiem św. Floriana. Po powrocie do miejsca zakwaterowania w ramach zajęć reporterskich dokonaliśmy podsumowania pierwszego dnia i umieściliśmy pionierski wpis na Facebooku - Misja Przyroda w grupie Świętokrzyski Park Narodowy.
Drugiego dnia po śniadaniu rozpoczęliśmy zajęciami w obiekcie edukacyjnym Świętokrzyskiego Parku Narodowego na temat ekosystemów: leśnego, łąkowego, polnego, kulturowego. Tutaj nasze działania koncentrowały się wokół biotopu i biocenozy. Po tym pouczającym wstępie wyruszyliśmy niebieskim szlakiem z  Bodzentyna do Świętej Katarzyny przez Górę Miejską (426 m n.p.m.). Na trasie z pomocą atlasów, lup, lornetek  poznawaliśmy skład ekosystemów: leśnego i łąkowego oraz dokonywaliśmy stosownego ich porównania, a przy pomocy kompasu trzymaliśmy kurs na Świętą Katarzynę. Znajdowaliśmy ślady i tropy zwierząt, rozpoznawaliśmy odgłosy i zapachy przyrody. Finałem naszej wędrówki były przepyszne lody w Świętej Katarzynie.
Kolejny dzień naszej przygodyzaczął się od prezentacji  o bioróżnorodności w centrum edukacyjnym  Świętokrzyskiego Parku Narodowego, a następnie udaliśmy się na wędrówkę czerwonym szlakiem z Kakonina do Świętej Katarzyny przez Łysicę (612 m n.p.m.). Po drodze widzieliśmy  niesamowite gołoborza,które zrobiły na nas ogromne wrażenie., a na koniec  podsumowaliśmy kolejny dzień reporterskim wpisem na Facebooku i  tanecznym akcentem zakończyliśmy nasz dzień. Każdy dzień naszych wędrówek kończył się podsumowaniem wszystkiego co poznaliśmy, zobaczyliśmy co nas zaciekawiło i zadziwiło.
Czwarty dzień dzień kulturowy  dostarczył nam wielu miłych wrażeń. Perełki kultury Świętokrzyskiego Parku  prezentowała nam pani przewodnik. Wyjechaliśmy z Bodzentyna aby dotrzeć na Święty Krzyż. Zwiedzanie  rozpoczęliśmy szlakiem czerwonym i znów mieliśmy okazję podziwiać gołoborza, a następnie klasztor na Świętym Krzyżu ufundowany w XII wieku m.in. z inicjatywy księcia Bolesława III Krzywoustego znajduje się w pięknym otoczeniu lasów świętokrzyskich, na szczycie Łysej Góry. Tutaj zobaczyliśmy relikwie Krzyża Świętego, weszliśmy na wieżę widokową, z której oglądaliśmy niesamowite widoki sięgające aż pod Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski. Zobaczyliśmy też kryptę ze zmumifikowanym ciałem Jeremiego Wiśniowieckiego ojca króla Polski Michała Wiśniowieckiego, a  muzeum przyrodnicze zachwyciło nas bogactwem różnorodnych zwierząt, roślin, a przede wszystkim efektami, które towarzyszyły wypiętrzaniu się Gór Świętokrzyskich. Nasza wędrówka zakończyła się w Nowej Słupi przy figurce św. Emeryka, ale  jeszcze później mogliśmy cofnąć się w przeszłość do czasów w których żyły plemiona germańskie  w Centrum Kulturowo – Archeologicznym. Ostatni dzień naszej podróży zwieńczyła wycieczka do Ciekot miejscowości, w której żył i mieszkał Stefan Żeromski.

Opracowały: Magdalena Pajda, Urszula Adamczyk


autor informacji: Karolina Jaźwiec
data publikacji: 2015-09-28 15:53:08

WYNIK MECZU LUKS SADKOWICE - WAGAT DOMANIEWICE 4:0

autor informacji: Marek Lewandowski
data publikacji: 2015-09-19 16:55:23
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
Copyright © 2009 - 2021 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.