Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: wtorek, 6 grudnia 2022 r. Do końca roku szkolnego: 200 dni.

Najwyższe odznaczenie resortu edukacji
dla dyrektora i nauczycieli Zespołu Szkół
w Sadkowicach

W dniu 18 października 2016 roku dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach p. Marek Lewandowski oraz nauczyciele p. Ewa Kępka i p. Beata Pakuła otrzymali z rąk Łódzkiego Wicekuratora Oświaty Elżbiety Ratyńskiej Medal Komisji Edukacji Narodowej. Medal ten został przyznany nauczycielom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Medal nadaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania z własnej inicjatywy, albo na wniosek innych organów.  

Więcej informacji na stronie Łódzkiego Kuratora Oświaty www.kuratorium.lodz.pl   i   www.eglos.pl                        


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2016-10-19 23:10:25

Dzień Edukacji Narodowej
i ślubowanie kl. I gim

W dniu 14 października 2016 roku w Zespole Szkół w Sadkowicach miała miejsce podwójna uroczystość: obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowanie uczniów klasy pierwszej Gimnazjum im. Jana Pawła II.  Na uroczystości była obecna Wójt Gminy Sadkowice Pani Karolina Kowalska, Proboszcz Parafii Sadkowice ksiądz Maciej Mroczkowski, uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz emerytowani pracownicy szkoły.  Po przywitaniu przez Pana Dyrektora  zaproszonych gości  uczniowie gimnazjum złożyli  ślubowanie na sztandar, a następnie przedstawili część artystyczną pt. "Przez ile dróg musi przejść każdy z nas, aby człowiekiem się stać"? przygotowaną pod kierunkiem swojej wychowawczyni Pani Ewy Kępki.  

Dalsza część uroczystości dotyczyła obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W swoim wystąpieniu Pani Wójt podziękowała nauczycielom za ich trud jaki wkładają w wychowanie młodego pokolenia. Za odpowiedzialną pracę na rzecz kształtowania umysłów i serc uczniów Pani Karolina Kowalska przyznała nagrodę  Panu dyrektorowi Markowi Lewandowskiemu oraz Pani wicedyrektor Teresie Wielgus. Natomiast Pani Wioletta Wieteska i Pan Radosław Kowalczyk otrzymali nagrodę za pracę na rzecz Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego - Sadkowice. W dalszej części życzenia nauczycielom złożył Pan Dyrektor, Samorząd Uczniowski, Ks. Proboszcz oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół w Sadkowicach.

 

                                                                       Opracowała Ewa Kępka


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2016-10-17 15:00:37

Policyjna Akademia Bezpieczeństwa

We wrześniu br. ruszyła XI edycja Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie realizowanego na terenie województwa łódzkiego w ramach programu prewencyjnego „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”.

Intencją konkursu jest popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa, utrwalanie zdobytej wiedzy z zakresu ogólnego bezpieczeństwa oraz w ruchu drogowym; propagowanie zasad fair-play podczas rywalizacji sportowej oraz w trakcie kibicowania, a także integracja środowisk lokalnych na rzecz zagospodarowania czasu wolnego uczniom szkół podstawowych i kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie.

Po raz kolejny drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach włączyli się do konkursu. W eliminacjach szkolnych wychowawczynie klas II wytypowały dwóch uczniów, którzy będą reprezentować naszą szkołę na etapie powiatowym. Uczniami, którzy najlepiej napisali test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ogólnego dzieci i w ruchu drogowym oraz najszybciej pokonali tor przeszkód są: Weronika Dobrowolska, kl. IIa oraz Jakub Dobrosz, kl. IIb.

Serdecznie gratulujemy
i życzymy powodzenia podczas zmagań na kolejnym etapie konkursu!

 

Opracowała: Magdalena Żukowska

 


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2016-10-05 10:03:47

Pielgrzymka do Szczuk

 W dniu 15 września 2016r odbyła się po raz kolejny Promienista Piesza Pielgrzymka Szkół do Sanktuarium Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Szczukach, w której udział wzięli również uczniowie Zespołu Szkół w Sadkowicach.

Pątnicy- 140 uczniów naszej szkoły (IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum) oraz nauczyciele i pracownicy szkoły- otrzymawszy kapłańskie błogosławieństwo z rąk  księdza proboszcza Macieja Mroczkowskiego rozpoczęli swoje pielgrzymowanie. Spod szkoły wyruszyli o godz. 9.00, by następnie ok. godz. 11.00  wraz z pątnikami z innych szkół (z Lubani, Kłopoczyna, Trębaczewa, Chodnowa, Starej Wsi) wziąć udział w uroczystej Mszy Świętej.

Mszę Świętą koncelebrowali: miejscowy proboszcz- ks. Zdzisław Madzio oraz proboszczowie z sąsiednich parafii: ks. Jarosław Orliński i ks. Cyprian Lewandowski.

W homilii wygłoszonej podczas Eucharystii  została przybliżona postać świętego Maksymiliana Marii Kolbego, świętego Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży polskiej, oraz postacie tych świętych, których relikwie znajdują się w Szczuckiej świątyni.

Po zakończonej Mszy Świętej , odprawianej w intencji pielgrzymów, miejscowy proboszcz zaprosił wszystkich na obfity słodki poczęstunek i owocowy deser. Miejscowe parafianki z dużym zaangażowaniem i serdecznością służyły swoja pomocą.

Po posiłku pielgrzymi udali się na Szczucką Kalwarię oraz do Muzeum poświęconego pamięci Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Odwiedzili również przykościelny sklepik , gdzie zaopatrzyli się w liczne pamiątki.

Organizacją pielgrzymki zajęli się p. Maria Wiśniewska i p. Andrzej Kieszek.

Opiekę nad uczniami sprawowali : p. Ewa Kępka , p. Beata Szymczyk, p. Janusz Szymczyk, p. Wiesława Przybyłkiewicz, p. Radosław Kowalczyk, p. Agnieszka Tulin , p. Urszula Adamczyk, p. Milena Kramarz, p. Marcin Stolarek, p. Magda Wielec.

Opracowała Maria Wiśniewska

 


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2016-09-25 14:06:22

Uczniowie klasy III gimnazjum Zespołu Szkół w Sadkowicach ostatni raz na szkolnej scenie

 

    W wyjątkowy sposób młodzież klasy III gimnazjum pożegnała swoją szkołę – przygotowała i wystawiła program teatralny pt. „Przez czas z poezją i muzyką”, który wyreżyserowała Beata Pakuła. W dniu 3 lipca 2016 r. o godz. 19.00 w szkolnej sali gimnastycznej zaproszeni mieszkańcy gminy Sadkowice mieli możliwość obejrzenia godzinnego widowiska teatralnego. Gminę Sadkowice reprezentowała Pani Barbara Gąsiorowska. Rozbrzmiały słowa o tym, co w życiu młodego człowieka jest ważne, o tym, że nie zawsze jest łatwo, ale też o tym, że życie jest piękne i warto zrobić coś niezwykłego, by być zapamiętanym. Można było też znaleźć w nich receptę na dojrzewanie bez utraty dziecięcej wrażliwości. Tematyka taka  nabiera w ostatnim czasie szczególnego znaczenia  w każdym wymiarze.

    Na scenie prezentowało się dwanaścioro uczniów w osobach: Marysia Jasińska, Natalia Zdzieszyńska, Natalia Mazurkiewicz, Natalia First, Marta Malinowska, Marysia Gut, Jola Cholewińska, Mateusz Biskupiak, Eryk Skrętowski, Adrian Rojecki, Kuba Albrecht, Patryk Klimaszewski. Ci młodzi ludzie  „obrobili” interpretacyjnie wypowiadane kwestie poetyckie w sposób absolutnie profesjonalny, angażując swoje głębokie emocje.  Na twarzach szkolnych aktorów widać było przeżycia. Gościł na nich uśmiech, radość, złość, żal, smutek i niepewność, „bo przyszłość niepewna”.

    Wyjątkowy nastój zapewniła muzyka – instrumentalne utwory oraz tematyczne piosenki Michała Bajora, Jana Chojnackiego, Grzegorza Wilka nadały wypowiadanym na scenie  kwestiom niezwykły wydźwięk. Wprowadziły oglądających w  zadumę, pobudziły refleksje. Mogła nawet zakręcić się łza w oku. Było naprawdę klimatycznie.

   Dekoracja, rekwizyty, stroje stworzyły interesującą scenografię. Domowy pokój z szafkami, łóżkiem, biurkiem z laptopem, kanapą, ławą i fotelami ustawionymi na dywanach stworzył poczucie realizmu, a dzięki przekraczaniu przez aktorów granic sceny podczas występu, oglądający mieli wrażenie uczestnictwa w widowisku. Tematem przewodnim tej szkolnej sztuki był czas, toteż w centralnym miejscu znajdował się duży ścienny zegar, który wybijał godziny ważnych życiowych czynności.

    Wszystkie elementy widowiska stworzyły całość, która na pewno wpisze się na stałe w pamięć i aktorów, i widzów. To wzruszający i niecodzienny wieczór. Nagrodą dla występujących były gromkie brawa i wiele słów uznania, które padły z ust oglądających. Na zakończenie wieczoru przygotowany był przez dziewczęcą część aktorskiej obsady słodki poczęstunek dla przybyłych gości. Rodzice uczniów klasy III i oni sami mogli przy soku i ciasteczku podelektować się  pochwałami. 

    To był naprawdę wspaniały program. Ważny dla występujących, ale i dla oglądających. W rolach głównych przedstawienia wystąpiła współczesna młodzież, która pokazała rówieśnikom, że można posługiwać się pięknym słowem, że śmiech nie musi być wywoływany wiązanką niecenzuralnych wyrazów, a rozwój duchowy jest jedną z największych wartości.  

Opracowała Beata Pakuła

 

Na zdjęciu od lewej strony: Natalia Zdzieszyńska, Marysia Jasińska, Jola Cholewińska, Natalia First, Jakub Albrecht, Patryk Klimaszewski, Adrian Rojecki, pani Beata Pakuła, Eryk Skrętowski, Natalia Mazurkiewicz, Marta Malinowska, Marysia Gut, Mateusz Biskupiak.

***   ***   ***

 

Zdjęcia ze spektaklu otrzymane dzięki uprzejmości Pani Ani Kraćkowskiej z „Głosu Rawy Mazowieckiej i Okolicy”.


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2016-07-05 00:20:37
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 |
Copyright © 2009 - 2021 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.